poziv

jednoga je dana nazvala
nije se opirao
znao je da je ona
telefon drugačije zvoni
kada ona zove
ispružio je suhonjave prste
letimično je preletio pogledom
preko ruke
i bez toga je znao da je ostario
vani u dvorištu cvjetale su šljive
zastao je
mora da je prošlo stoljeće
od kada ju je zadnji put čuo
zaboravio je da je živ
lako se to zaboravi
ako čekaš samo jedan poziv
podigao je slušalicu
i primakao je uhu
sa druge je strane čuo glas
Zdravo..kako si..
još uvijek je govorila Zdravo
ta rođeni su u socijalizmu
pogled mu se zamutio
u prsima je osjetio oštru bol
sve je prekrila tmina
sobom se širio miris šljivinog cvijeta
kroz prozor je ulazila prašina
prošlo je zadnje stoljeće
predugo je trajalo

Boba