Rušenje sedmice i devetke

Fotografije: Miroslav Šantek

Vrijeme snimanja:popodnevni sati 22.4.2021.

Lokacija:Petrinja, Turkulinova ulica

Rušenje zgrada na kućnim brojevima 7 i 9