Obavijest stožera civilne zaštite Grada Petrinje o donaciji građevinskog materijala građanima

Stožer civilne zaštite Grada Petrinje obavještava građane Grada Petrinje da je s danom 23.04.2021. godine odobreno 1316 zahtjeva za građevinskim materijalom iz donacije dok je kroz zadnji poziv za donaciju građevinskog materijala odobreno 446 zahtjeva za donaciju građevinskog materijala.

8 zahtjeva je nakon izvršenog pregleda odbačeno jer ne zadovoljavaju uvjete propisane pozivom za donaciju građevinskog materijala (žute oznake na objektima), 8 zahtjeva je nakon izvršenog pregleda usmjereno na Javni poziv Grada Petrinje za pomoć fizičkim osobama jer nema raspoloživog materijala u svrhu koju traže za sanaciju objekata, 9 zahtjeva je odbačeno jer su stranke naknadno odbile zaprimanje doniranog građevinskog materijala.