Ruši se prva stambena zgrada u Petrinji

Autor:Miroslav Šantek

Lokacija:Gajeva 3a Petrinja

Završetak rušenja:iduća srijeda