selidbe

selidbe su za ljude
i za ptice
no one putuju bez kovčega
sa sobom nose sebe
ljudima to nije dovoljno
uvijek im nešto treba
da popune one velike praznine
u njih natrpaju puno toga
da se ugledaju na ptice
putovali bi goli i bosi
savijali gnijezda na toplom
i svijet bi bio
jednostavnije mjesto za život
selidbe ipak nisu za ljude
možda zbog suza i tišine
kada bi ptice bili
možda ne bi bilo ni tuge

Boba