Kandidacijska lista grupe birača, nositelja Frana Komlinovića okupljeni pod sloganom „Nova Petrinja“ predala je kandidaturu za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika te kandidaturu za gradsko vijeće

U Srijedu, 28. travnja u 9:20 članovi kandidacijske liste grupe birača, nositelja Frana Komlinovića okupljeni pod sloganom „Nova Petrinja“ https://www.facebook.com/NovaPetrinja predali su kandidaturu za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika te kandidaturu za gradsko vijeće.

Kandidat za gradonačelnika je Fran Komlinović, a za zamjenika Danijel Jagić.

Nezavisnu listu čine:

 1. Fran Komlinović
 2. Danijel Jagić
 3. Petar Kolić
 4. Jasmina Draženović
 5. Marija Pipalović
 6. Simbad Hadžić
 7. Mia Pejaković
 8. Gabriela Kockar
 9. Daniel Barukčić
 10. Matea Pešut
 11. Ivana Bončina
 12. Nada Križić
 13. Mateja Jurkić
 14. Tina Jurašinović
 15. Hrvoje Savić
 16. Karlo Sruk
 17. Kristijan Kolić
 18. Igor Valentić
 19. Silvio Jagić

 

Nakon što su neslužbeno objavili kandidaturu 12. ožujka, danas je ta kandidatura i službeno prijavljena uz 720 potpisa birača.

Ovime je označen početak predaje kandidatura za lokalne izbore 2021, a konačne liste bit će objavljene 1. Svibnja.

U nastavku donosimo njihov program:

JAVNI SEKTOR

 

–    Uvođenje IT sustava transparentnosti gradskog proračuna omogućit će građanima svakodnevni uvid u prihode, rashode i terminski plan obveza iz proračuna Grada Petrinje. Ovakvim sustavima smanjuje se mogućnost korupcije, a povećava povjerenje građana u svoj Grad.

–    Dubinska analiza stanja proračuna, prihoda, rashoda i obveza prema dobavljačima i kreditnim institucijama i javna objava rezultata kako bi se vlastima i građanima predočila točna „krvna slika“ financija grada koja kao takva predstavlja jedan od temelja za daljnje planiranje i rad na budućim projektima.

–    Analiza stanja i statusa postojećih započetih projekata Grada Petrinje i njihov kvalitetan dovršetak s ciljem izbjegavanja financijskih korekcija zbog nepravilnosti.

–    Uvođenje analitičkog vrednovanja poslova i zadataka u gradskoj upravi, ustanovama i tvrtkama po uzoru na korporativne modele upravljanja u modernim tvrtkama i naprednim javnim servisima u inozemstvu. Ovakvi modeli upravljanja donose veću učinkovitost, bolje međuljudske odnose, sustav nagrađivanja i veće zadovoljstvo radnika.

–    Gradska uprava, tvrtke i ustanove moraju biti kvalitetan servis za građane, investitore, udruge i ostale dionike bez nepotizma i korupcije.

–    Informatizacija rada gradske uprave (e-usluge, e-urudžbeni, e-zahtjevi, e-komunalni redar i sl.)

–    Delegiranje prava i obveza na civilno društvo i mjesne odbore.

 

DEMOGRAFIJA

 

– Program subvencioniranih stambenih kredita za mlade olakšat će kupnju ili izgradnju prve nekretnine i smanjiti ovisnost o APN-u odnosno dugom čekanju i neizvjesnosti APN natječaja.

– Uspostava novih urbanih zona kroz prostorno planiranje i izgradnja stambenih objekata po programima društveno poticajne stanogradnje(POS). Veoma dobar primjer je Općina Sv.Filip i Jakov koja se pobrinula za kvalitetno prostorno planiranje, izradila projektnu dokumentaciju i izgradila komunalnu infrastrukturu, a u suradnji a APN-om izgradila na desetke novih stanova kroz POS programe.

– U suradnji s obrazovnim institucijama sufinancirat ćemo neobvezni obrazovno-odgojni program produženog boravka kao i radne materijale.

-Uvođenje besplatnih obrazovnih programa u IT, STEM i ostalim modernim zanimanjima kako bismo mladima pružili šansu za obrazovanje u novim traženim visoko dohodovnim industrijama.

-Povećanje naknada za novorođenu djecu, nastavak sufinanciranja prijevoza učenika.

 

PROMET I INFRASTRUKTURA

 

– Uvođenje lokalnog javnog prijevoza (Petrinjski električni transport -PET) autonomnim električnim busevima i minibusevima. Lokalni javni prijevoz povezivao bi gradske kvartove i prigradska naselja s centrom grada, domom zdravlja, bolnicom, dvoranom, grobljima, kupalištem i ostalim lokacijama važnim za život Petrinjaca.

– Sanacija gradskih prometnica i suradnja s resornim Ministarstvom i županijskom upravom za ceste (ŽUC) po pitanju hitne sanacije i rekonstrukcije svih prometnica oštećenih aglomeracijom i teškim prometom.

– Izgradnja nogostupa (Kučerina, Antolčeva, Vatrogasna, Reljkovićeva, Dujnićeva, Brezje, Nemecova, Kolareva…) i autobusnih stajališta predstavljaju jedan od prioriteta kako bi građani Petrinje dobili standard 21. stoljeća kakav imaju građani ostalih mjesta u RH. Grad Petrinja će hitno pripremiti projektnu dokumentaciju i nastojati pronaći prihvatljive modele financiranja kroz suradnju sa Županijom i resornim Ministarstvom.

– Izmještanje prometa iz centra grada i uspostava pješačkih zona obuhvaća sustavan rad na novim prometnim rješenjima, spajanju postojećih prometnica i uspostavom pješačke zone Gundulićevom od KTC-a do parka kao prve faze, a u suradnji s resornim Ministarstvom pokretanje projektiranja nove gradske obilaznice u svrhu potpunog izmještanja prometa iz centra grada.

 

TURIZAM, KULTURA, SPORT

 

– Uređenje i podizanje standarda gradskog kupališta, suradnja s Hrvatskim vodama, proširenje plaže i izgradnja novih sadržaja do kupskog mosta.

– Organizacija događaja u nadležnosti grada i puna pomoć gospodarstvenicima i udrugama u provedbi njihovih programa (Lovrenčevo, dani piva, festival hrane, festivali urbane glazbe, moto-susreti, dani umirovljenika i sl).

– Sakupljanje bogate povijesne građe i uspostava muzeja Grada Petrinje, izgradnja moderne kino dvorane s popratnim sadržajima, osiguranje prostora za udruge u kulturi.

– Poticanje izvrsnosti i rada s mladima u sportu, razvoj sportske infrastrukture.

– Poticanje rada sportskog saveza tako da se zadovolje stvarne potrebe članova.

– Lobiranje za razvoj velikih državnih infrastrukturnih projekata pri Ministarstvu kulture i Min.turizma (po uzoru na muzej Vučedola, muzej krapinskog pračovjeka i sl) i stavljanje povijesne baštine u svrhu turizma.

– Komunikacija i suradnja s organizatorima velikih glazbenih festivala s ciljem privlačenja većeg broja turista u grad.

– Razvoj cikloturističke infrastrukture i ruta, popularizacija kampinga i aktivnog turizma.

 

PODUZETNIŠTVO I OBRTNIŠTVO

 

– Stvaranje pozitivne poduzetničke klime uvođenjem transparentnosti i iskorijenjen nepotizma te promjenom imidža Grada.

– Smanjenje lokalnih poreza i nameta.

– Olakšanje i ubrzanje postupka ishođenja građevinskih dozvola za poduzetnike koji investiraju u Petrinju.

– Ukidanja i smanjenja komunalnih naknada i doprinosa poslodavcima koji otvaraju nova radna mjesta.

– Sufinanciranje kamata za poduzetničke kredite i uvođenje garancijske sheme za poduzetnike.

Potpora za samozapošljavanje mladih i pokretanje deficitarnih zanimanja.

Poticanje poduzetnika na korištenje EU fondova kao poluge razvoja kroz pravovremeno i točno informiranje i pružanje tehničke pomoći.

 

POLJOPRIVREDA

 

– Stavljanje u funkciju neiskorištenih poljoprivrednih resursa.

– Organizirani zajednički nastupi na tržištu.

– Sufinanciranje kamata za proširenje stada, nasada i nabavku mehanizacije i opreme.

– Brendiranje lokalnih proizvoda i postizanje prepoznatljivosti

-Stručna pomoć u približavanju natječaja iz EU fondova svim potencijalnim korisnicima.

 

OBNOVA

– Za povratak svih stanovnika u svoje domove ne postoji alternativa niti kompromis.

– Konstantno lobiranje i suradnja s Ministarstvima graditeljstva, kulture i regionalnog razvoja po pitanju obnove potresom oštećenih objekata.

– Uključivanje struke i poštivanje pravila struke u procesu obnove.

-Uključivanje građana u procese novog prostornog planiranja.-Inzistiranje na novim tehnikama gradnje uz zadržavanje starog izgleda pročelja u staroj zaštićenoj jezgri.

 

SPONZORIRANI ČLANAK