Petrinjski umirovjenici! Sutra je zadnji dan za predaju Zahtjeva za ostvarivanje prava na uskrsnicu

Podsjećamo umirovljenike Grada Petrinje kako je sutra, 30. travnja 2021. zadnji dan za predaju Zahtjeva za ostvarivanje prava na uskrsnicu. Zahtjevi se mogu predati u Pisarnici Gradske uprave Grada Petrinje, Ulica braće Hanžek broj 19 gdje uz Izjavu trebaju dostaviti i sljedeću dokumentaciju:
-preslik osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu
-preslik odreska od isplate mirovine (ne stariji od 3 mjeseca) i
-preslik tekućeg računa.
Podsjećamo kako pravo na Uskrsnicu imaju umirovljenici koji imaju prebivalište na području Grada Petrinje, a čije mirovine ne prelaze iznos od 2.000,00 kuna.
Izjava koju treba popuniti može se preuzeti na sljedećem linku:
Napominjemo kako svi umirovljenici koji nemaju tekući račun trebaju u zahtjevu staviti naznaku kako nemaju otvoren račun te će im novac biti dostavljen poštom na adresu na kojoj trenutno borave, s obzirom na okolnosti u kojima smo se našli nakon potresa. Također, tko nije u mogućnosti doći u Gradsku upravu osobno predati Zahtjev, može ga uz ostalu dokumentaciju poslati e-poštom na adresu: jasmina.tkalcevic@petrinja.hr.