pismohran

bilješke
na slikama
u stihu..u pjesmi
kroz misli
provlače se mirisi
note božura
boje mora
svjetlucave niti
šum školjki
žubor rijeke
trepet lišća
zrake sunca u kosi
baština minulog
nečega
što još uvijek traje

Boba