Dumbović o tekstu u Nacionalu

Iz ureda gradonačelnika Grada Petrinje stigao je dopis koji prenosimo u cijelosti.

„Državna vlast u predizbornoj kampanji više ne bira sredstva kojima želi ocrniti mene osobno, moju obitelj i moje suradnike. Ovaj put medijski, podmuklo i bez mogućnosti da bih dao odgovor na pitanja koja su mi upućena. Novinarka koja je pisala članak za Nacional vrlo profesionalno se ogradila od odgovornosti za neobjavljivanje odgovora na pitanja koja su nam poslana tako da je stavila “čarobnu” rečenicu “Do zaključenja teksta odgovor od Grada Petrinje nismo dobili.” Znamo svi dobro kako se i do kada zaključuju članci, radi prijelom novina i tisak, a i kada Nacional izlazi u prodaju. Stavili su nas u šah mat poziciju tako da ne možemo odgovoriti i da nas se ocrni, jer ipak je predizborna kampanja! Odgovori traže opsežno i temeljito zbrajanje stavki, točan i precizan prikaz i obrazloženje. Do izlaska sljedećeg broja Nacionala proći će izborna nedjelja i njima naš odgovor više neće biti interesantan za objavu. Zato molimo sve vas, dragi mediji kojima šaljemo ovo priopćenje, da nam izađete u susret i objavite naš detaljan i argumentiran odgovor zbog naših građana koji su se našli u situaciji da ih moramo izmjestiti radi nužnog prinudnog smještaja kako bi se uklonili objekti u ingerenciji države i stožera, a zatim im kroz suradnju osigurati novi dom. Molimo vas da ga objavite kako bi građani znali istinu i vidjeli koliko se podmeću neistine kako bih izgubio izbore, te kako bi državna vlast, HDZ, imala svoga pijuna u Petrinji pomoću kojeg bi ostvarila svoj naum, a to je iseliti i raseliti građane Petrinje i Banovine, dovesti nuklearni otpad na Trgovsku goru, posjeći naše šume i prodati ih izvan Hrvatske, uništiti nas i ostaviti pustoš. Svoj plan misle provesti pod svaku cijenu ne birajući sredstva. Očekivao sam to, ali građani moraju otvoriti oči i vidjeti istinu jer nas u suprotnom više nikada neće biti tu. I nikada više nećemo imati Petrinju ukoliko nas samelje kriminalni, zločinački HDZ. Uz Priopćenje šaljemo pitanja koja smo dobili od Nacionala i odgovore na iste, a koje smo i njima poslali.
U tekstu Nacionala se navodi da takozvana Inicijativa branitelja nije politički obojana. Tu inicijativu predvodi i osoba koja je bila osuđena i zatvorena zbog prijevare, Ivo Vranić zvan Buva, čiji je sin Mateo Vranić izveo teatralni ciljani napad pred kamerama, na gradonačelnika Grada Petrinje s isključivim ciljem diskreditacije Grada Petrinje, kao urednog izvršitelja financijskih obveza prema građanima. Ovakav pristup ne može se nazvati slučajan, niti apolitičan, niti u jednom segmentu.“

S poštovanjem,

Darinko Dumbović, gradonačelnik Grada Petrinje

—————————————————————————————————————————————————————————————————————

Poštovana,

Dostavljam Vam odgovore na Vaš upit od petka, 21. svibnja 2021. godine.

S poštovanjem,

Marina Juranović,

Grad Petrinja

1.Na što su potrošena sredstava u iznosu 30 milijuna kuna, koja je vlada  RH  dala za pomoć stanovništvu Petrinje i okolice? Do sada je prema izvješću poslanom Ministarstvu financija potrošeno 26.407.641,72 kuna.

Utrošak sredstava od 30 milijuna kuna dobivenih od Ministarstva financija, jedinice lokalne samouprave dužne su pravdati svaka tri mjeseca. Za prva tri mjeseca Grad Petrinja je podnio svoje izvješće Ministarstvu financija. U trenutku za koji ste dobili informaciju, utrošak sredstava je bio manji nego što je trenutna situacija. Situacija utroška sredstava iskazana na današnji dan, prikazana je u tablici koja se nalazi u prilogu. Iz tablice je vidljivo da su utrošena sredstva za potrebe sanacije potresnih posljedica znatno veća od sredstava dobivenih od Ministarstva financija.

Bitno je naglasiti da je Grad Petrinja oslobodio svoje građane plaćanja komunalne naknade, vode, odvoza smeća i vrtića 6 mjeseci tj. do 30.06.2021. godine čime su značajna sredstva također potrošena u proračunu a procjena je da je to otprilike 13.000.000,00 kn.

OPIS

1
TROŠKOVI PRIKLJUČAKA KONTENJERA ( VODA, STRUJA, ODVODNJA I SL)
849.078,14 kn
2
TROŠKOVI PRIPREME TERENA I STAMBENIH JEDINICA ZA PRIVREMENO STAMBENO ZBRINJAVANJE ( KAMEN, PODLOGA, INSTALACIJE, KONTENERI)
17.740.013,93 kn
3
TROŠKOVI PREHRANE I OPSKRBE GRAĐANA NAMIRNICAMA( PRIJEVOZ, VOZILA, OSTALI MATERIJAL)
945.170,92 kn
4
OPREMA I OSTALI TROŠKOVI NA PRIVREMENIM SMJEŠTAJNIM JEDINICAMA I NASELJIMA
1.324.846,50 kn
5
RADOVI NA HITNIM SANACIJAMA OBJEKATA
7.049.069,86 kn
6
ISTRAŽNI RADOVI NA PODRUČJU GRADA PETRINJE
1.548.531,25 kn
7
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
5.292.218,75 kn
8
TROŠKOVI USPOSTAVE GRADSKE UPRAVE, USTANOVA I PODUZEĆA
101.778,72 kn
9
TROŠKOVI KONTENJERSKIH NASELJA ( PRIKLJUČCI, VODA, ELEKTRIČNA ENERGIJA, SMEĆE I SL)
37.298,98 kn
10
TROŠKOVI MOBILIZIRANIH SNAGA I DODATNIH SNAGA
5.161.214,08 kn
11
TROŠKOVI POMOĆI GRAĐANIMA U OPSKRBI VODOM I ODVOZOM OTPADA
4.548.750,00 kn
12
OSTALI TROŠKOVI ZA SANACIJU POSLJEDICE OD POTRESA
170.449,80 kn

Ukupno
44.768.420,93 kn

2.Zašto se kupovao građevinski materijal u iznosu od 288.631,40 kuna kada su stotina tona građevinskog materijala u Petrinju došle kao donacija iz Hrvatske i inozemstva?

Grad Petrinja, kao osnivač poduzeća Komunalac Petrinja d.o.o. može dati odgovore isključivo za primopredane donacije Komunalcu, te za dio donacija koji je primopredan Nil-Ž, kao interventno mobiliziranom gospodarskom subjektu jer Grad Petrinja nije imao vlastite kapacitete za smještaj. Sva zaprimljena roba, izdavana je građanima Grada Petrinje uz identifikaciju osobnom iskaznicom te evidentirana, a navedene evidencije se nalazi u Policijskoj postaji Petrinja o čemu postoji predmet i Zapisnik o dostavi podataka Policijskoj postaji Petrinja. Dodatne količine su u prvim danima potresa, kao i svakim sljedećim danom nabavljene, zbog potreba za hitnim sanacijama od posljedica potresa. Navedene hitne sanacije izvodila su poduzeća u vlasništvu Grada Komunalac Petrinja i Privreda te Ustanova u vlasništvu grada Javna Vatrogasna Postrojba, kao ugovoreni partner. Navedeni subjekti su preuzimali i koristili potrebni građevinski materijali. Za daljnje donacije koje su pristizale, Grad je osnovao logističku postrojbu koja je putem javnog poziva izvršila uvid u potrebe za sanacijom i dodjeljivala potrebni materijal.

3. U koju je svrhu i namjenu i za koga kupljen brodski kontejner u iznosu od 228.900,00 kuna? Gdje se taj kontejner  nalazi?

Pod stavkom knjiženja „brodski transportni kontejner“ nabavljen je kapacitet za potrebe interventnog rada Gradske knjižnice i nalaze se u Ulici Braće Hanžek, u koju smo morali  izmjestiti Gradsku knjižnicu. Tri kontejnera, svaki pojedinačne površine 31,25 m2, spojeni su u jedan komplet, te je ukupna korisna površina za potrebe knjižnice 93,75 m2. Navedenu lokaciju građani su prozvali Trg Kulture. Otvorenje knjižnice je bilo javno i slobodni ste u bilo kojem trenutku obići navedenu lokaciju.

3.Zašto je iz novca namijenjenog pomoči stanovništvu Petrinje i okolice plaćeno privatnoj tvrtki Nil.d.o.o. 405.812,50 kuna po stavkama ENERGIJA, ČUVARI , VILIČAR

Nakon potresa koji je pogodio Petrinju tvrtka CROSCO je odlučila donirati Gradu Petrinji 11 kontejnera. Budući da Grad Petrinja u trenutku potresa nije raspolagao vlastitim kapacitetima za smještaj, navedena lokacija bila je jedina, adekvatna i dovoljno sigurna lokacija, te je Grad Petrinja Odlukom smjestio navedene kontejnere na navedenoj lokaciji zbog potrebe za hitnim smještajem građana koji su se našli u životnoj opasnosti u vlastitim objektima. Temeljem procjene sudskog vještaka procijenjeni su troškovi smještaja (utrošak rada i kapaciteti) za interventne potrebe Grada Petrinje, te je s navedenom tvrtkom temeljem procjene sklopljen najam s naknadom režijskih troškova. Dokumentacija vezana uz ovaj najam i postupak predana je na uvid Policijskoj postaji Petrinja.

4. Zašto je istoj tvrtki plaćen najam prostora za veljaču i ožujak u iznosu od 230 tisuća kuna?

Grad Petrinja je na navedenoj lokaciji osigurao smještaj za 65 građana u 22 kontejnera, kao i smještaj uprave gradskog poduzeća Komunalac, jer je ocijenio navedenu lokaciju adekvatnom i sigurnom za potrebe interventnog smještaja. Navedenu lokaciju koriste i drugi proračunski korisnici, iz jednakog razloga, prema našim informacijama, Ministarstvo poljoprivrede i Fond za zaštitu okoliša.

5.Zašto je istoj tvrtki plaćena refundacija troška struje od 42.500 kuna, dok je vlada RH od 01.01 -30.05 2021 oslobodila stanovništvo Petrinje od plaćanja električne energije, kako stanovništvo tako i tvrtki?

Navedeni Zaključak Vlade RH o oslobođenju od plaćanja električne energije (otpisu)  glasi:

„Zadužuje se Hrvatska elektroprivreda d.d. da u svrhu sanacije šteta na potresom pogođenim područjima u Sisačko-moslavačkoj županiji, Zagrebačkoj županiji i Karlovačkoj županiji doprinese na način da se krajnjim kupcima iz kategorije kućanstvo stradalih u potresu čiji su objekti pretrpjeli štete i/ili za one za koje je osiguran privremeni zamjenski smještaj na potresom pogođenim područjima, sukladno popisu jedinica lokalne samouprave, a koji će Hrvatskoj elektroprivredi d.d. dostaviti Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske koji se odnosi na otklanjanje posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije, kroz svoja povezana društva, otpišu potraživanja nastala priključenjem zamjenskog objekta na elektroenergetsku mrežu, te drugih potraživanja u visini jedinstvenog računa za isporučenu energiju s pripadajućim naknadama za razdoblje siječnja, veljače i ožujka 2021. godine.“ Zaključaj je produljen i na mjesec Svibanj.

Iz navedenog Zaključka Vlade RH, nije vidljivo oslobođenje plaćanja električne energije (otpis) za pravne osobe.

Grad Petrinja kao odgovorno tijelo lokalne samouprave dužno je plaćati zaprimljene račune, temeljem ugovornih odnosa.

6. Na što je utrošen novac pod stavkama “Roba za prehranu” u iznosu od 331.973,22 kuna kada Pleter kuha hranu za stanovništvo?

Grad Petrinja je Odlukom otkupio dio proizvedenih zaliha, u skladu s mogućnostima i prema imovinskom cenzusu, od naših lokalnih OPG-ova, što je doneseno kao mjera pomoći OPG-ovima iz razloga što su oni imali iznimno visoke štete na vlastitim objektima, te su ostali bez svojih objekata i mjesta gdje mogu skladištiti svoju robu, te bi svi proizvodi propali i bili neupotrebljivi da nisu otkupljeni.

Navedene proizvode Grad Petrinja je podijelio građanima kao mjeru pomoći, za što postoje javne obavijesti i pozivi građanima za uručenje paketa.

Za primopredaju navedenih paketa postoji evidencija u Gradu Petrinji.