E-Petrinja

U PRIVREMENOM PROSTORU Gradske uprave Grada Petrinje predstavljen je projekt E- Petrinja kojim se nastavlja digitalizacija Gradske uprave Grada Petrinje. „Projekt E- Petrinja prijavljen je na Javni poziv za sufinanciranje projekata primjene koncepta Pametnih gradova koji je raspisao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost krajem 2020. godine, i to on line putem tzv. najbržeg prsta. Vrijednost projekta iznosi 367.487,50 kuna. Fond sufinancira projekte u iznosu od 80% te dio zadržanog sufinanciranja iznosi 293.990,00 kuna i kao takav projekt je odobren u cijelosti. Ugovor o financiranju potpisan je 12. siječnja 2021. godine te je nakon potpisa Ugovora započela provedba koja se odnosi prvenstveno na postupak nabave. Kada se nabava završi i provede, podnosi se zahtjev za isplatu te se same aktivnosti kreću u implementaciju. Nakon što se odobri zahtjev za isplatu iznos se isplaćuje u cijelosti do maksimalno odobrenog iznosa.“ – rekla je Željka Tonković, zamjenica ravnateljice Petrinjske razvojne agencije PETRA –e, koja je u suradnji s Gradom Petrinja i pripremala samu prijavu projekta.

IVANA KORDIĆ, privremena pročelnica UO za financije i nabavu, ovom prigodom je istaknula: „Nakon potpisivanja Ugovora s Fondom pristupili smo postupcima nabave i trenutačno je od sedam aplikacija, koje se nalaze unutar projekta, ugovoreno četiri aplikacije, za njih je proveden postupak nabave i tri aplikacije su još uvijek u postupku nabave. Jedna od aplikacija je registar nekretnina to je aplikacija koja će u Gradu na jednom mjestu sadržavati sve podatke o nekretninama koje Grad Petrinja ima i taj isti registar će biti povezan sa računovodstvenim podacima što znači da u trenutku dizanja ili spuštanja knjigovodstvenih vrijednosti će se i u samom registru nekretnina te vrijednosti regulirati. Drugi je registar narudžbenica i ugovora, to je aplikacija koja će omogućiti rad unutar samog sustava Gradske uprave gdje će se u točnim i realnim vremenskim trenucima točno znati u kojoj je fazi je investicijski proces. Grad Petrinja više neće ručno ispisivati narudžbenice nego će sve ići digitalnim putem što znači da će biti sve u aplikaciji. Ono što će biti najzanimljivije za građane j e-digitalna pisarnica. Digitalna pisarnica će biti jedna aplikacija koja će omogućavati građanima grada Petrinje da sve svoje zahtjeve i eventualno bilo kakve dokumente koje trebaju od Grada Petrinje mogu zatražiti digitalnim putem odnosno mogu poslati mail na pisarnicu i ono će značiti zaprimanje samog predmeta kod nas u pisarnici. U tom trenutku svaki građanin koji bude želio može dobiti svoje korisničko ime i lozinku i pratiti kompletan proces; gdje mu se predmet nalazi, u kojem je upravnom odjelu se nalazi, koji službenik rješava njegov predmet te u kojoj je fazi rješavanja taj predmet. Naravno to ne znači da će digitalna pisarnica u potpunosti preuzeti taj dio da se neće moći ništa odrađivati i na urudžbenom, građani će i dalje moći i na urudžbenom predavati svoje zahtjeve ali oni koji budu željeli mogu to napraviti i putem mail – a.

JOŠ JEDNA APLIKACIJA koja je trenutno u fazi izrade i koja je kompletno završena što se tiče nabave i punjenja podataka je aplikacija transparentnost. Ponavljam, Grad Petrinja u 12 mjesecu je prijavio ovaj projekt, u prvom mjesecu potpisao ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša i unutar ovog projekta se nalazi aplikacija transparentnost. Ovih dana jako puno slušamo o transparentnosti i mnogi pričaju o transparentnosti međutim da biste došli do same aplikacije transparentnost vi ste morali prije toga imati neke predradnje koje su potrebne kako biste vi podatke koji se nalaze računovodstveno mogli prezentirati svojim građanima, to nije proces koji vi možete samo tako čarobnim štapićem riješiti, to je proces koji da bi došlo do transparentnosti je moralo doći do kompletne digitalizacije financija. 2018. godine, kada sam imenovana pročelnicom Upravnog odjela tada za financije, proračun i naplatu potraživanja, proračun se radio u excel tablici. Danas u financijama imamo sedam aplikacija koje su omogućile kompletno praćenje računovodstvenih procesa u stvarnom vremenu na stvaran način i sa točnim podacima, to je bio preduvjet da bi vi došli do ove situacije kao što je danas da možete objaviti jednu transparentnost. Transparentnost će omogućiti građanima grada Petrinje da u narednom periodu mogu vidjeti apsolutno sve troškove koji su nastali u Gradu Petrinji vezano za Proračun Grada Petrinje. Osim Proračuna Grada Petrinje unutar ove aplikacije će biti uključeno i svih pet proračunskih korisnika. Grad Petrinja je za 2017. godinu iz transparentnosti Proračuna imao ocjenu dva , 2018. godine je imao ocjenu 5, za 2019. godinu je imao ocjenu 4, to je samo znak koliko Grad Petrinja u zadnjih nekoliko godina ulaže u sustav i ulaže u činjenicu da je transparentnost i otvorenost Grada Petrinje prema građanima jako bitna. Da biste sve to napravili potrebno vam je određeno vrijeme i mi provodimo digitalizaciju upravo u zadnje tri godine. Zahvaljujem svim svojim kolegama i kolegicama koji rade u Gradskoj upravi i koji su dali sve od sebe da upravo financije postanu vrlo bitan čimbenik u ovom segmentu digitalizacije.“- istaknula je pročelnica Kordić.