U funkciji je aplikacija transparentnost Proračuna Grada Petrinje

U sklopu projekta digitalizacije Gradske uprave  „E- Petrinja“ koji je nedavno najavljen, nalazi se i  aplikacija Transparentnost koja se odnosi na proračunske troškove, a od danas je dostupna na web stranici Grada Petrinje. Aplikacija će omogućiti građanima grada Petrinje da u narednom periodu mogu vidjeti apsolutno sve troškove koji su nastali u Gradu Petrinji vezano za Proračun Grada Petrinje. Osim Proračuna Grada Petrinje unutar ove aplikacije će biti uključeno i svih pet proračunskih korisnika, a podatci će se ažurirati svaka tri mjeseca.

https://www.infoprojekt.hr:9008/transp/transparentnost/pregled/ef852ce1-5d61-4d92-8166-3a03f6ff2062