Mora li baš sve tako biti?

Upit čitatelja iz Petrinje

Ako nije zabranjeno kretanje građanima središtem grada, zašto se neke stvari ne urede? Za dva sata bi sve moglo biti urednije.