vrijeme potresa i vrijeme magije

već kao da ljeto je
ulicama prolaze nemirna djeca
svjedoče propadanju i stajanju
uskoro će krijesnice
od njihova svjetla možda zemlja zašuti
odbaci bolest..ili bunt
kao da je ljeto već
drveće se umače u mirnu rijeku
zemlja ispod još ponekad zadrhti
podsjeti da ima moć
stvara magiju samo njoj poznatu
škripi brdo..škripe ceste
lijehe prekrivaju nasipe
uskoro će lipe mirisati
priroda uvijek rađa bez obzira
mijenja svoje cikluse..stvara mijene
ljeto kao da je već
i vrijeme je potresa
zraku nedostaje magija

Boba