Petrinjci – obratite se za sve informacije u Centar za obnovu!

Poštovani građani,

za sve informacije vezane za obnovu te ostale potrebe (priključke vode,struje, prijave za klima uređaje, prijave za kontejnere, prijave potrebe za šljunkom,potrebe sanacije na kontejnerima,odvoz šute, premještaj kontejnera, kemijski wc…) obratite se u CENTAR ZA OBNOVU na adresu Trg S. Radića 8 u vremenu od 8:00 do 15:00 sati, na broj telefona 044/555-291, mobitela 099/589-8110 ili na e- adresu civilna.zastita.petrinja@petrinja.hr.