Predavanje na temu provedbe Natječaja tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“

Predavanje se održava u svrhu informiranja i daljnjeg poticanja poljoprivrednika na potresom pogođenom području na prijavu obnove svog poljoprivrednog potencijala kroz Natječaj tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“, te informiranja korisnika o mogućnostima i načinu ostvarenja avansne garancije kroz spomenuti Natječaj.

5.2.1. „OBNOVA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I PROIZVODNOG POTENCIJALA“
Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva, u svrhu informiranja poljoprivrednika, organizira predavanje o mogućnostima i uvjetima obnove poljoprivrednog potencijala kroz Natječaj za provedbu tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“ te mogućnost ostvarenja avansne garancije kroz spomenuti natječaj.
Predavanja će se održati na slijedećim lokacijama:
SISAK – 13. 07. 2021. godine od 9:00 do 11:00 sati,
Stjepana i Antuna Radića 8, Sisak,
Dom obrtnika (prizemlje)

PETRINJA – 13. 07. 2021. godine od 12:00 do 14:00 sati,
Vatrogasna ulica 57, Petrinja,
zgrada DVD-a Petrinja (velika sala)

GLINA – 14. 07. 2021. godine od 10:00 do 14:00 sati,
Stjepana i Antuna Radića 10, Glina,
Hrvatski dom (kino dvorana)

Predavanja će održati:
Marko Mraović, dipl.oec., Ministarstvo poljoprivrede
Andrea Ćosić, dipl.ing.agr., Ministarstvo poljoprivrede