Održan radni sastanak s predstavnicima Ministarstva kulture

Na poticaj gradonačelnice Petrinje Magdalene Komes održan je sastanak s predstavnicima Ministarstva kulture i medija na čijem čelu su bili ; državni tajnik dr.sc. Ivica Poljičak, glavna tajnica Marica Mikec, dipl.iur, glavni konzervator Tomislav Petrinec, dipl.ing.arh, pročelnica Konzervatorskog odjela u Sisku dr.sc. Ivana Miletić Čakširan.

Glavna tema sastanka bila su problematike vezano za obnovu objekata kulturnog dobra na području grada Petrinje kao i inicijativa za izradu Plana obnove, kako na četiri važna objekta namijenjena za javni društveni sadržaj, tako i za 32 kuće.Predstavnici Ministarstva su izvijestili kako su sva svoja sredstava za ovu godinu namijenila Petrinji, a osigurali su ih iz Fonda Solidarnosti. Četiri zgrade od javnog društvenog značaja, a to su Srednja škola, Prva osnovna škola, stara vijećnica i zgrada arhiva i katastra na adresi Gundulićeva 1. Apeliralo se na zajedničku suradnju sa Sisačko-moslavačkom županijom i Gradom Petrinja, te je predloženo da se što prije donese Plan obnove za petrinjsko područje te da sam postupak obnove provede Županija uz pomoć Grada, jer Ministarstvo nema dovoljno kapaciteta za provedbu takvog postupka.

Gradonačelnica Komes se gostima zahvalila na dolasku, interesu i pomoći te prihvatila prijedlog suradnje u izgradnji nove Petrinje, te je ujedno najavila javno savjetovanje u kojima bi sami građani Petrinje mogli sudjelovati u izgradnji novog vizualnog identiteta. Ujedno gradonačelnica je obećala da će Grad Petrinja poslati sve svoje prijedloge, zahtjeve i mišljenja pročelnici Konzervatorskog odjela u Sisku po pitanju izrade Plana Obnove.Sastanku su još nazočili predstavnici Sisačko-moslavačke županije, zamjenik župana Mihael Jurić, pročelnik Darjan Vlahov, te predstavnici Grada Petrinje privremeni pročelnici Ivan Begić i Jasmina Robinić Tkalčević i savjetnici Ana Aleksić Pezelj, Vlasta Vuglec, Kata Rupčić i Miljenko Badel.