Grad Petrinja dobio donaciju od 116 tisuća kuna od Grada Naas iz Irske

Grad Naas iz Irske, jedan od deset gradova partnera u URBACT III projektu City Centre Doctor, dodjelio je Gradu Petrinji vrijednu donaciju u iznosu od 116.700 tisuća kuna za pomoć saniranja štete od potresa. Gradonačelnik grada Naas, Fintan Brett, donirao je 116.700 tisuća kuna pomoći Gradu Petrinji za sanaciju potresom oštećenog grada. Grad Naas bio jedan je od 10 gradova partnera u URBACT III projektu City Centre Doctor koji je započeo s provedbom 2016. godine.

Nakon sto je PETRA Petrinjska razvojna agencija izvršila prijavu i proces evalucije potencijalnih partnera Grad Petrinja ulazi u partnerstvo na projektu koji završava s provedbom 2018. godine. Cilj projekta bio je prikupljanje znanja i dobrih praksi malih europskih gradova. Kroz projekt svi predstavnici partnera gradova bili su u posjetu gradu Petrinji 2017. godine kada su prošetali gradskim centrom koji je sada stradao. Nakon katastrofe, svi su bili duboko dirnuti kada su vidjeli posljedice razornog potresa.

Da se prijateljstvo nastavilo i nakon projekta pokazuje ova hvalevrijedna donacija. Gradonačelnica Grada Petrinje, Magdalena Komes, zahvalila se na donaciji te poručuje da će sredstva biti namjenjena za izgradnju modularnog vrtića koji je u ovom trenutku najpotrebniji jer se 50-ak djece nije uspjelo upisati u vrtić. U ovom trenutku upis djece i novi vrtić prepoznati su kao prioritet kako bi mlade obitelji ostale u Petrinji.”