Adrese i kontakti ustanova u Gradu Petrinji

GRADSKA UPRAVA – Ul. braće Hanžek 19, tel. 044/515-222; ured.gradonacelnice@petrinja.hr
STOŽER CIVILNE ZAŠTITE GRADA PETRINJE –tel. 099/589-8110 civilna.zastita@petrinja.hr; civilna.zastita.petrinja@petrinja.hr
KOMUNALAC d.o.o. – Privremeno sjedište – Sisačka 116; tel: 044/527-440
e-mail: komunalac@komunalac-petrinja.hr
PRIVREDA d.o.o. – Ul. braće Hanžek 19, tel: 044/527-450, privreda@privreda-petrinja.hr, radno vrijeme od 7 do 15 sati
POSLOVNE ZONE d.o.o. – Ul. braće Hanžek 19, tel: 099/837-3242; 095/6066-990; info@poslovne-zone-petrinja.hr
PETRINJSKA RAZVOJNA AGENCIJA (PETRA) – Ul. braće Hanžek 19 (kontejner u dvorištu) 044/400-603; info@petra.com.hr
CENTAR ZA ŠLJIVU I KESTEN – Prnjavor Čuntićki 1, tel: 044/494-983 centar.sljiva@gmail.com
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA PETRINJE – Ulica dr. Josipa Nemeca 15, Tel: 044/ 815 – 431; kontakt@petrinjaturizam.hr
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PETRINJA –Ul. braće Hanžek (parkiralište kod rukometnog igrališta); tel. 044/815-316; gkc@gkc-petrinja.hr
POU HRVATSKI DOM PETRINJA – Ul. braće Hanžek (parkiralište kod rukometnog igrališta); tel: 044/815-175, 044/815-205; hpd@hd-petrinja.hr
SAVJETOVALIŠTE ZA DJECU, ADOLESCENTE I OBITELJ – kontejnersko naselje Mošćšenica, mob: 099/731-2506; savjetovaliste.petrinja@gmail.com
URED ZA OBNOVU – Trg Stjepana Radića 8, 044/555-292 ili 044/555-298
radno vrijeme od 8 do 16 sati
MATIČNI URED – Trg narodnih učitelja Petrinja 7-5, tel. 044 500-153 i 044 500-154
KATASTAR – Lj. Gaja 34, tel: (099) 2189 936, email: katastar.petrinja@dgu.hr
OPĆINSKI SUD U SISKU – STALNA SLUŽBA U PETRINJI – Izdvojeni zemljišnoknjižni odjel u Petrinji i Posebna pisarnica Stalne službe- LJ. Gaja 34
SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE – Trg matice hrvatske 18, tel: (01) 6172-538; (01) 6172-774; petrinja@sduosz.hr
HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE – Turkulinova ulica 48, radno vrijeme: od 8 do 16 sati (pauza od 11,30 do 12,00 sati) tel: nije u funkciji
POREZNA UPRAVA ISPOSTAVA PETRINJA – Augsta Šenoe 4, tel. 044/554-850 – rad sa strankama od 8 do 15 sati
SLUŽBA ZA ŠKOLSKU I SVEUČILIŠNU MEDICINU – Ul. braće Hanžek 19, kontejner u dvorištu, tel: 044/812-069; 099/829-0474; skolska-petrinja@zzjz-sk.hr
URED MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE -Ul. braće Hanžek 19 (kontejner u dvorištu) tel: 091/4882-760; 099/4972-594