Javna rasprava o izmjenama i dopunama Generalnog urbanističkog plana i Prostornog plana uređenja Grada Petrinje

Kliknite na link ispod: