Foto:Daniel Pavlić

Stigao je odgovor Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje (SDUOSZ) na pitanja građana u svezi obnove nakon potresa koja smo objavili 2. rujna. Isti objavljujemo u cijelosti. Za neka pitanja SDUOSZ upućuje da odgovore potražimo od drugih institucija te ćemo ista proslijediti na njihove adrese.

PS-Portal

Poštovani,

nastavno na vaše upite šaljem vam odgovore;

gđa. Edit pita:
Poštovani,
samohrana sam majka dvaju sinova, kuća u kojoj živimo ima žutu
naljepnicu s hitnim intervencijama, privremeno je neuporabljiva i čeka
konstrukcijsku obnovu za koju smo uredno ministarstvu predali zahtjev
još početkom ožujka. Kuća je moja jedina nekretnina i ja sam jedini
vlasnik. Kuća je meni i mojim sinovima naš jedini dom. Ne nalazi se u
kulturnoj cjelini, legalizirana je po projektu poslijeratne obnove,
ucrtana u katastar, sama sam platila detaljni pregled ovlaštenog
inženjera i elaborat konstrukcijske obnove kako bi ubrzali proces i sve
potrebne dokumente dostavili (zaprimljeni su) jer je ministar Medved
svojedobno govorio kako će se istovremeno krenut uz zelene obnavljat i
žute (konstrukcijska obnova) koje imaju sve uvjete a mi ih imamo. Zanima
me kad će krenuti konstrukcijska obnova i zašto moramo čekati ako imamo
sve ispunjene uvjete?

Po podnesenom zahtjevu vlasnika oštećene obiteljske kuće, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine donosi Zaključak  koji dostavlja podnositelju zahtjeva kao i Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

Po zaprimanju Zaključka Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje provodi postupak ugovaranja projektanata za izradu elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije. Elaborat  se dostavlja u Ministarstvo koje na temelju njega donosi konačnu Odluku  po kojoj će se izrađivati potrebna projektna dokumentacija i izvoditi radovi sanacije. Dakle, Ministarstvo odlukom utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti za obnovu i u kojem obimu vlasnik ostvaruje pravo na obnovu, i tek na temelju odluke se može pristupiti radovima obnove.


Drugo pitanje vezano uz prvo. Zašto mi koji imamo žutu naljepnicu s
hitnim intervencijama i koji ne možemo i ne smijemo živjeti u svojim
teško oštećenim kućama zbog opasnosti urušavanja i opasnosti po život
dok se ne provedu konstrukcijski zahvati i osiguranja statike objekta
nemamo pravo na subvenciju stanovanja i pokrivanje troškova najma kao i
oni s crvenim naljepnicama niti pravo na alternativni smještaj te smo
nepravedno diskriminirani i moramo se snalaziti sami i plaćati najamnine
iako nam je potresom oštećena kuća jedina nekretnina i jedini dom (moja
dva sina i ja)?

Prema Odluci Vade Reublike Hrvatske, najamnina za zamjenski stan, kao svojevrsni način privremenog stambenog zbrinjavanja, financira se vlasnicima u potresu oštećenih obiteljskih kuća ili stanova koje su označene kao neuporabljive (N1 i N2).

Međutim, prema Zakonu o obnovi, pravo na privremeni smještaj kao i pravo na stambeno zbrinjavanje ostvaruju vlasnici čije su stambene jedinice oštećene ili uništene u potresu. Pravo se ostvaruje do završetka obnove ili izgradnje zamjenske zgrade. Za utvrđivanje ovih prava nadležna su upravna tijela županija, sukladno čl. 49. Zakona o obnovi od potresa. 


g. Matija pita:
Poštovani,
javljam Vam se jer sam pročitao na Vašem portalu kako prosljeđujete
pitanja u vezi potresa nadležnim institucijama. Ja sam predstavnik
stanara jedne višestambene zgrade u centru Siska koja je dobila
narančastu oznaku PN1 i PN2. Zanima me, budući da sada dolazi zima, a mi
nemamo uvjete za grijanje u našoj zgradi jer nemamo dimnjake, možemo li
kako ishoditi izgradnju novih dimnjaka. Poznajem ljude koji su predali
zahtjev za sanaciju dimnjaka (vlasnici obiteljskih kuća sa zelenim
naljepnicama) još u 4. mjesecu te im je došla građevinska firma i
sanirala dimnjake besplatno. Rok za predaju tog zahtjeva je bio mislim
do kraja 4. mjeseca. Što je s nama koji se nismo javili na taj poziv? S
istim pitanjem sam se javio gospodinu čiji je ured u zgradi fine u
Rimskoj ulici koji se bavi pitanjima sanacije od potresa. Gospodin je
rekao da mi sami kao zgrada moramo ishoditi elaborat za popravak
dimnjaka, pronaći izvođača koji će popraviti dimnjake i nakon toga
angažirati nadzornog inžinjera koji će potpisati da je sve izvedeno
prema pravilima struke. Gospodin je rekao da je rok da se to sve izvede
do 31.12.2021. godine i da sanaciju plaćamo sami, a nakon podnesenog
zahtjeva imamo pravo na povrat uloženog novca. Nemoguće je da to
napravimo do tog roka jer nismo u mogućnosti dignuti kredit za sanaciju
(80% stanara su umirovljenici). Radujem se i unaprijed zahvaljujem na
Vašem odgovoru,

Pitanje je u nadležnosti Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine te Fonda za obnovu. 

gđa. Marija pita:
Pitanje:  Žuta naljepnica PN1, kuća nije legalizirana jer je građena
prije 1968. Pokriva li zahtjev za obnovom takve kuće te trebaju li ljudi
sami raditi elaborate zatečenog stanja ili će ih raditi firme koje budu
dodijeljene da rade sanaciju?

Ako je obiteljska kuća građena prije 1968. godine u kao takva u istim gabaritima je i sada, evidentirana i upisana u katastar i zemljišne knjige smatra se legalnom i za nju se može podnijeti zahtjev za obnovu.

Po podnesenom zahtjevu, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine donosi Zaključak koji se dostavlja podnositelju i Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

Po zaprimanju Zaključka Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje provodi postupak ugovaranja projektanata za izradu elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije. Elaborat  se dostavlja u Ministarstvo koje na temelju njega donosi konačnu Odluku  po kojoj će se izrađivati potrebna projektna dokumentacija i izvoditi radovi sanacije. Dakle, Ministarstvo odlukom utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti za obnovu i u kojem obimu vlasnik ostvaruje pravo na obnovu, i tek na temelju odluke se može pristupiti radovima obnove.


gđa. Edita pita:
Mama ima oznaku PN 1 I PN2 veranda se odvojila od ostalog djela kuće
pokrpali smo krovište sami navukli ploče lesonit i limom gdje su rupe
statičari napisali sanacija krovišta lakšim pokrovom. Od tad do danas
ništa ni kontejner koji smo tražili sa sanitarnim čvorom nismo dobili.
Imamo kampicu i tu smo po noći a po danu malo u kuci malo na dvorištu.
Šta kad počnu kise i zima. Mama ima mirovinu od 1329 kn naslijeđenu od
pokojnog oca. Kom se obratit. Hvala

Po podnesenom zahtjevu vlasnika oštećene obiteljske kuće, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine donosi Zaključak  koji dostavlja podnositelju zahtjeva kao i Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

Po zaprimanju Zaključka Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje provodi postupak ugovaranja projektanata za izradu elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije. Elaborat  se dostavlja u Ministarstvo koje na temelju njega donosi konačnu Odluku po kojoj će se izrađivati potrebna projektna dokumentacija i izvoditi radovi sanacije. Dakle, Ministarstvo odlukom utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti za obnovu i u kojem obimu vlasnik ostvaruje pravo na obnovu, i tek na temelju odluke se može pristupiti radovima obnove.

Za dodjelu kontejnera kao privremenog smještaja nadležan je Fond za obnovu kojem se možete obratiti u pogledu svojeg zahtjeva.


g. Dejan pita:
Da li ljudi koji obnovu rade u svojoj režiji imaju ikakvo pravo na
povrat barem dijela novca za materijal uz predočenje računa o kupovini?
Pitam iz razloga što sama papirologija od projekta, elaborata i još
kojekakvih stavki košta kao pola obnove.
Hvala

Zahtjev za povrat vlastito uloženih sredstava se podnosi Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine koje donosi Odluku o isplati. Za usluge i radove za koje se traži povrat uloženih sredstava treba imati ugovore i račune da su radovi izvršeni. Podrobnije se možete informirati kod službenika Ministarstva i u Uredu u Petrinji, Trg S. Radića broj 8.


g. Stjepan pita:
Poštovani,
05.5.2020.god.kupio sam stan u Petrinji A. Turkulina 15. Dragovoljac sam
domovinskog rata ,na moju nesreću samac, star i bolestan čovjek. Zbog
opće nesposobnosti za rad umirovljen sam
2014.god. Mirovina mi je na granici siromaštva. Prodao sam obiteljsku
kuću na selu kako bih bio bliže liječnici, apoteci, trgovini i drugim
sadržajima. Platio sam porez na kupljenu nekretninu, izdana mi je osobna
iskaznica na novu adresu ,plaćao sam sve režije do potresa.
Problem je u nemogućnosti uknjižbe stana u vlasništvo jer se poslije
kupnje ustanovilo da zgrada nije etažirana i da ima prigovora od strane
stanara.
Trenutno sam podstanar u Lekeniku, Zagrebačka 122. Od predstavnika
stanara i upravitelja zgrade Komunalca Petrinja ne mogu dobiti tražene
informacije o stanju zgrade nakon potresa kao i stanju u sudskom sporu
pred Općinskim sudom Petrinja. Nemoćan sam i depresivan. Molim vas ako
su vama dostupnije informacije da mi odgovorite na pitanja:
1. da li je zgrada za rušenje
2. u kojoj je fazi donošenje sudskog rješenja o pravu uknjižbe
vlasništva
Dok se ne riješe imovinsko-pravni odnosi stanari ne mogu ostvariti pravo
na obnovu i dobivanje zamjenskog stana.
Hvala unaprijed.

SDUOSZ nije nadležan za provođenje zemljišno knjižnog ispravka odnosno sudskog postupka vezano za uknjižbu stana koji je u privatnom vlasništvu. Za odgovor je potrebno obratiti se upravitelju zgrade ili neposredno Općinskom sudu.

g. Darko pita:
Pozdrav.
Moje dva pitanja su slijedeća:
1. Na mojoj kuci je naljepnica zelene boje sa oznakom u2, i preporukom
sanacija dimnjaka i zabatnih zidova. No u sustavu ARGIS upisano je
sasvim drugačije i oznaka je u1 – bez oštećenja unatoč tomu sto su cak
tri dimnjaka srušena i vidljiva su oštećenja zabatnih zidova. Prateći
forume vidim da nisam jedini kojemu su potpuno krivo uneseni podaci. Tko
to usklađuje i ispravlja? Napominjem ured za obnovu u Petrinji je rekao
da ne zna ali će probati doznati.

Ovaj Ured raspolaže svim podacima o podnositeljima zahtjeva za nekonstruktivnu obnovu koji smo preuzeli od općina/gradova pogođenih potresom. Kako nemamo potrebne podatke o korisniku (prezime, oib, adresa objekta i dr). o uključivanju u program popravka ne možemo se očitovati.

O korekciji boje naljepnice, odnosno oznake možete usklađenje provjeriti s Hrvatskim centrom za potresno inženjerstvo koje organizira i sustav unosa podataka.


2. Država je raspisala natječaj za tvrtke koje će sudjelovati u obnovi i
s njima potpisuje ugovore. Gdje je objavljen popis tvrtki angažiran na
ovaj način i gdje je transparentno objavljen i sukladno tomu –
provjerljiv. Objavom ovih podataka smanjit će se mogućnost da posao
obnove cca 150 kuca, dobivaju tvrtke registrirane – jučer, sa čak jednim
zaposlenim. Onda te tvrtke nabijaju cijene a uzimaju podizvođače koji za
manju cijenu odrađuju sav posao.
Hvala.

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje objavio je dva otvorena postupka javne nabave za popravak 1.500+ 1.500 obiteljskih kuća. Na navedene postupke mogle su se javiti sve zainteresirane tvrtke a odabrane su one koje su ispunile sve tražene uvjete u skladu sa svim odredbama Zakona o javnoj nabavi, uz napomenu da Zakon omogućuje i podugovaranje kao i oslanjanje na sposobnost drugih gospodarskih subjekata. Uz to, Zakonom kao i ugovorima koji će se sklopiti s odabranim ponuditeljima, propisani su i uvjeti dostave jamstva za uredno ispunjenje ugovora kao i ugovorne kazne za neuredno ispunjenje ugovora. Odluke o odabiru su javno objavljene u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) te se mogu preuzeti bez naknade, uz registraciju na EOJN.


L.A. pita:
Pitanje: ako sam predao papire i nema problema nikakvih s vlasništvom za
dimnjake i popravak krova od nikog ništa pa zar ja s troje školaraca od
1 do 3 razreda nemam pravo i neki prioritet za obnovu jer sa svojom
mirovinom ne mogu i obnavljati i uzdržavati obitelj molim vas ako mi


Svi zaprimljeni zahtjevi za popravak biti će uključeni u fazu izrade elaborata a iza toga i u program popravka. Nemamo potpunije podatke o korisniku za detaljniju provjeru pa može upit sa svojim podacima dostaviti na Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje mailom na koji ćemo se očitovati.

gđa. Gordana pita:
Poštovani šaljem vam dopis za jednu stariju gospodu iz Gline. JADRANKA
PAROPATIĆ rođ. 07.03.1965. iz Maja 72 hr. branitelj dom. rata suvlasnik
je kuće u Maji kojoj prijeti potonuće i čeka geologa od 1mj. Od dana
potresa nije dobila ništa iako je podnosila 100 puta molbu za dodjelu
smještaja prvo joj je rečeno da se kontejner ili mon. kućica izgubljena
pa je dobila ali ona i nakon 9 mj. se povlaci po tuđem i na tuđem. Prvo
je bila u kontejneru sa bratovim sinom ženom i 3 djece  pa joj je brat
dao kampicu koja prokišnjava nema prozora i dao je je plastični wc jer
je 6 mj. išla po livadi. Pa vas lijepo molim da li sudionik d. rata
bolesna žena koja već godinama ide doktoru uz pratnju  da li može
dočekat zimu u toj kampici. Slobodno pitajte u Glini stožer da li je
Jadranka što dobila a pogotovo smještaj.
Unaprijed hvala.
Pomozite ako možete i želite spasite jedan život koji je na tankoj niti
zbog nepravde. Netko ima par smještaja a puno njih NEMA NIŠTA.

Prema Zakonu o obnovi, pravo na privremeni smještaj kao i pravo na stambeno zbrinjavanje ostvaruju vlasnici čije su stambene jedinice oštećene ili uništene u potresu. Pravo se ostvaruje do završetka obnove ili izgradnje zamjenske zgrade. Za utvrđivanje ovih prava nadležna su upravna tijela županija, sukladno čl. 49. Zakona.  

Ovaj Ured osigurao je 93 stambene jedinice iz svoje nadležnosti za privremeni smještaj obiteljima koje su preko svojih općina/gradova dostavile zamolbe. Trenutno, nemamo slobodnih stambenih jedinica koje bi još mogli staviti na raspolaganje za privremeni smještaj.

Također, za privremeni smještaj dodjelom stambenog kontejnera, može se obratiti Fondu za obnovu ili u Stožer CZJLS.

Srdačan pozdrav,

Kabinet državnog tajnika/Cabinet of the State Secretary