Kulturna ruta Destinacija Napoleon

Održan je prvi sastanak radne skupine za kulturno rutu – Destinacija Napoleon.

Gradonačelnica Magdalena Komes podržala je članstvo Petrinje u ovoj kulturnoj ruti, a gospođa Dubravka Davidović predstavila je rad Udruge Napoleonovih gradova.Kulturna ruta – destinacija Napoleon jedna je od 33 certificirane europske kulturne rute, te ju je 2015. godine certificirao Europski institut za kulturne rute koji djeluje u okviru Vijeća Europe. Misija je rute ujedinjenje europskih područja oko oznake Destinacija Napoleon u cilju veće vidljivosti i približavanje jakoj konkurenciji turističkih destinacija te veća čitljivost odredišta nudeći cjeloviti proizvod koji povezuje sve što pridonosi atraktivnosti odredišta: njegovu kulturnu i prirodnu baštinu, aktivnosti u slobodno vrijeme, kulturne i poslovne događaje, smještaj i gastronomiju.

Radna skupina je osnovana ciljem razvijanja vlastitih projekata u sklopu kulturne rute što će rezultirati povećanjem broja turističkih posjeta, a koji su motivirani interesom za kulturu, povijest, umjetnost i nasljeđe.

(petrinja.hr)