Aktivnosti obnove na Banovini

Ukupno je do 12. listopada 2021. zaprimljeno 9263 zahtjeva za obnovom i 7432 zahtjeva za nekonstrukcijskom obnovom a uklonjeno je 378 objekata koji su prijetili sigurnosti. Radovi nekonstrukcijske obnove završeni su na 617 objekta, u tijeku su radovi na 187 kuća.

12. listopada 2021.

 • na području tri pogođene županije ukupno dosad zaprimljena 41.581 prijava štete, a ukupno je pregledano 39.587 objekata (95,20%)
  • od ukupnog broja pregledanih, u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) je 4.825 objekata, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) je 8.592 objekata i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) je 26.170 objekata
 • ured Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u Petrinji dosad zaprimio 3254 zahtjeva za obnovu, ured u Sisku 1105, ured u Glini zaprimio 839; ukupno 9263 zahtjev
 • zaprimljeno 7432 zahtjeva za nekonstrukcijsku obnovu
  • projektantima dodijeljeno 3006 objekata za za nekonstrukcijsku obnovu, izrađen 1051 elaborat za sanaciju
  • radovi se izvode na 187 obiteljskih kuća
  • radovi dovršeni na 617 obiteljskih kuća
  • ukupno su ugovoreni radovi u vrijednosti od 107.432.917,96 kn (132.291.147,45 kn s PDV-om), do sada je utrošeno 14.887.374,46 kn (18.609.218,00 kn s PDV-om), prosječni troškovi po obiteljskoj kući su 35.200,00 kn (44.000,00 kn s PDV-om) 
  • ukupno dostavljena 94 zaključka u vezi ostvarivanja prava na konstrukcijsku obnovu
 • ukupno zaprimljeno 448 zahtjeva za uklanjanje objekata
  • na pogođenom području dosad uklonjeno 378 objekata:
   • Petrinja 175, Glina 62, Sisak 39, Donji Kukuruzari 19, Lekenik 20, Martinska Ves 6, Hrvatska Kostajnica 8, Hrvatska Dubica 8, Majur 23, Jasenovac 2, Kravarsko 7, Topusko 2, Dvor 5, Sunja 2
   • poslovni objekt 37, stambeno-poslovni 26, višestambeni 11, obiteljska kuća 252, javni 21, sakralni 3, gospodarski 17, pomoćni 11
  • ukupno je u tijeku uklanjanje objekata na 14 lokacija
   • Petrinja 7, Sisak 5, Glina 2
  • Stožer CZ RH donio 227 odluka za uklanjanje objekata, ostale odluke donesene su na razini jedinica lokalne samouprave
  • pribavljeno 92 elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije za uklanjanje uništene zgrade, pokrenuto 56 postupaka nabave za osiguranje usluga nadzora nad uklanjanjem
 • izdano ukupno 404 verifikacijskih zapisnika u svrhu prijave za natječaj za mjeru 5.2.1. Obnova narušenog poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

(potres.info)