Okrugli stol:”Izvan učionice – primjeri dobre prakse”

Udruga Zrinska gora u subotu, 23. 10. 2021. organizira Okrugli stol

Tema: Izvan učionice – primjeri dobre prakse. Svrha okupljanja je poticaj radu novog Ekološkog centra, temeljenjem na uspješnoj višegodišnjoj uspješnoj praksi Dječjeg centra “Petrinjčica”, te kompletiranje dokumentaciji o tome kako bismo je približili pedagoškoj i drugoj javnosti.