Novi ulaz u Petrinju

Tamo gdje petrinjska Gajeva ulica dodiruje malu portu Gavrilovića i spaja se s zemljanim putem pored silosa prema Drenačkoj ulici i tamošnjoj Stanici za tehnički pregled vozila u blizini došli su radnici sa strojevima koji pripremaju ovu cestu za dvoslojno asfaltiranje, a sve u vezi pokušavanja normalizacije cestovnog prometa u Petrinji u kojem nakon potresa na mnogim mjestima vlada velika gužva i uništavanje postojećih prometnica. Najočitiji je primjer mala Kačićeva koja uopće nije ni zamišljena za ovoliki trenutni promet kroz nju, pa se traži alternativa dok bi ona išla u obnovu.

Tako su započeli radovi na ovoj dionici od 1135 metara koja će za tridesetak dana biti u funkciji i koja će postati još jedan ulaz u grad sa sisačke strane. A to samo znači da će za vrijeme obnove Kačićeve Gajeva morati postati i dalje dvosmjerna “. U svakom slučaju, kamioni će i dalje prolaziti kroz grad jer kao što znamo nikad državne, županijske ili gradske vlasti nisu napravile obilaznicu oko grada.

Gradonačelnica Komes sa suradnicima te državnim tajnikom  za infrastrukturu u Ministarstvu mora,  prometa i infrastrukture,  Tomislavom Mihotićem,  obišla je početak radova na sanaciji spoja Ulice Lj. Gaja i Drenačke ulice.

Preusmjeravanjem prometa s državne na nerazvrstanu cestu Ulicu A. K. Miošića došlo je do znatno većeg opterećenja ceste od onoga za koju je cesta prilikom građenja predviđena. Uslijed toga došlo je do velikog oštećenja ceste, a budući da je zbog oštećenja upitna njezina daljnja upotreba, potrebno ju je hitno sanirati.

U suradnji sa Stožerom CZ RH odlučeno je da se sanira i uredi spoj Ulice Lj. Gaja i Drenačke ulice kako bi se osigurao alternativni pravac za promet tijekom rekonstrukcije Ul. A. K. Miošića.

Radove vrijednosti oko 1,8 mil kn na dionici dugoj 1135 metara izvodit će Komunalac Petrinja d.o.o., a trebali bi biti gotovi u roku od 30 dana.

Gradonačelnica Komes ovom je prilikom kazala kako su problemi s prometom u Gradu bili prisutni i prije te su se nakon potresa višestruko intenzivirali, ali intenzivno se radi na njihovu rješavanju.

Istaknula je kako će se odmah po završetku ovih radova ići u rekonstrukciju Kačićeve što će financirati Hrvatske ceste te zamolila stanare Kačićeve za još malo strpljenja naglasivši kako su rokovi za završetak radova zaista kratki.

Gradonačelnica je najavila i izgradnju nogostupa u Gajevoj: „Sljedeća faza koja će osigurati siguran promet za stanovnike Gajeve ulice je izgradnja nogostupa. Pristupamo projektiranju i isto će bit u planu odmah za početak sljedeće godine.“

Državni tajnik Mihotić podsjetio je kako Hrvatske ceste rade elaborat prometa kroz Petrinju kojim će biti definirani pravci kojima mogu prometovati teška vozila, a u suradnji s policijom će se kontrolirati da se to tako i odvija. Dodao je kako se ovim sanacijama želi osigurati postojanje više alternativnih pravaca kako bi se promet u skladu s uklanjanjem objekata i trenutnim situacijama mogao preusmjeravati.

Istaknuo je kako je bitno da imamo sigurne prometnice koje mogu podnijeti teret kako se ne bi dogodilo isto što i s Kačićevom i prometnicama uz tržnicu koje su uslijed povećanja prometa pretrpjele velika oštećenja. Upravo stoga se ova dionica radi s dva sloja asfalta.