Smećari – komada dva

Autor:Miroslav Šantek

Eno ih blješte od novine. Parkirani u hangaru koji je još izgradila bivša JNA na petrinjskom predjelu u narodu zvanom Bikana (između Mažuranovićeve i Malinove ulice), a koji su uspješno izdržali petrinjski prednovogodišnji potres i koji su već neko vrijeme u službi lokalnog Komunalca koji je mudro prije nekoliko godina započeo povlačenje i premještanje iz strogog središta grada na ovo mjesto koje su napustile vojne snage. Uložili su ovdje novac, osposobili oronule zgrade na kojima se još uvijek mogu pronaći urezana imena “nesretnika” iz svih krajeva bivše države koji su ovdje gulili vojni rok. Odavno se ovdje više ne čuje bat vojničkih čizama niti grmljavina tenkovskih motora, već snage za proljepšavanje i čistoću grada odavde kreću u svakodnevne akcije. Od danas njihov vozni park je jako pojačan sa dva potpuno nova vozila marke IVECO. Naime, Komunalac Petrinja je preuzeo 2 kamiona za sakupljanje otpada, od 2 različite tvrtke.


Tvrtka Gradatin d.o.o. isporučuje vozilo marke Iveco, nadogradnje s potisnom pločom kapaciteta 16 kubnih metara, namijenjeno prikupljanju otpada, razvrstanog reciklabilnog (papir i karton, ambalaža-plastična, metalna, tetrapak) ali i miješanog komunalnog otpada. Vrijednost vozila iznosi 1.061.250,00 kn, (s PDV-om 1.326.562,50 kn). Bitno je napomenuti da je vrijednost vozila u cijelosti financirana od Strane FZOEU (Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost) u sklopu provedbe mjera gospodarenja otpadom nakon potresa na području Sisačko-moslavačke Županije.

Drugo, po dimenzijama manje vozilo, marke Iveco, isporučuje tvrtka O-K-TECH d.o.o.. Nadogradnja je izvedena u verziji 7 kubika i služi za prikupljanje razvrstanog otpada – biorazgradivi otpad, papir i karton, ambalaža – plastična, metalna, tetrapak i staklena. Vozilo je ukupne vrijednosti oko 572.062 kn (oko 715.078 s PDV-om). Vozilo je nabavljeno preko EU Kohezijskog fonda iz kojeg je sufinancirano 75 % iznosa a 25 % snosi Komunalac Petrinja d.o.o.


Na preuzimanju ovih vozila bili su i čelni ljudi Komunalca. Ovo je prvi put da se medijski predstavio novi direktor Željko Tonković. On je u društvu Igora Savinca, rukovoditelja gospodarenja otpadom koji je novinarima predstavio tehničke podatke i namjenu vozila, pregledao nove kamione smećare i zahvalio svim djelatnicima Komunalca koji su od prvog dana potresa radili i održavali u tim teškim uvjetima čistoću grada i spriječili zaraze. Ova vozila će poboljšati kvalitetu rada djelatnika i pomoći im da još bolje održavaju čistoću grada. Znam da u ovom trenutku nije lijepo govoriti o ljepoti grada, ali vjerujem kako će u budućnosti Petrinja zablistati i da će Komunalac biti dio te ekipe i da ćemo tome pridonijeti veli Tonković