JAVNI POZIV za podnošenje prijava poslovnih subjekata s područja Grada Petrinje radi uspostavljanja zakupa u poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Petrinje u sklopu poslovnog centra „Centar novog života“ u Petrinji, Ulica Sajmište

Svi zainteresirani sve podatke mogu dobiti na ovoj stranici:

https://petrinja.hr/javni-poziv-za-podnosenje-prijava-poslovnih-subjekata-s-podrucja-grada-petrinje-radi-uspostavljanja-zakupa-u-poslovnim-prostorima-u-vlasnistvu-grada-petrinje-u-sklopu-poslovnog-centra-centar/