Zrinska gora regionalni park i mladi

Zrinska gora nalazi se na južnom dijelu Sisačko-moslavačke županije, na području pet gradova/općina (Petrinja. Glina, Dvor, Donji Kukuruzari i Hrvatska Kostajnica).
Prostor obiluje iznimnom krajobraznom raznolikošću, šumskim padinama, otvorenim brdskim travnjacima i pašnjacima, slikovitim dolinama uz rijeke, rječice i potoke, gdje su se stoljećima nastajala manja seoska naselja. Spomenuti vodotoci i izvori svrstavaju Zrinsku goru, kao i cijelu Banovinu, među najbogatije hrvatske regije po zalihama čiste vode.
Te prirodne karakteristike u skladan suživot čovjeka i okoliša omogućio je raznolikost staništa , od šumskih, močvarnih kompleksa uz brdske, bujične potoke i rijeke do suhih brdskih livada na kojima žive strogo zaštićene i ugrožene vrste flore i faune.
Cilj zaštite Zrinske gore u kategoriji regionalnog parka je očuvati vrijednu georaznolikost i geobaštinu, bogatu bioraznolikost  (floru i faunu), krajobraznu raznolikost te kulturno povijesnu vrijednost ovog kraja.
Udruga „Zrinska gora“ promiče vrijednosti ovoga vrijednog kraja, ulažući i u rad s djecom i mladima.

Dobro došli u čudesni svijet Zrinske gore! Vodimo vas tamo gdje možda još niste bili. Vodimo vas u najboljem društvu što ga poželjeti možete – u društvu djece, mladih i netaknute prirode.

Tisućama djece i mladih u proteklih petnaestak godina bili smo dobri vodiči, poučavatelji, lučonoše i prijatelji na susretu s potocima i njihovim ribicama, šumarcima i „pričama” njihovih ptica u krošnjama, vjetrom u granama, šarenim leptirima brdskih livada, žuborom proljetne ili jesenje kiše, slušanju „priča”” starih kula na obroncima Zrinske gore.

Dijelili smo s njima i ljudima koje smo sretali radost i ljepotu koja je zračila iz ovog čarobnog kraja upijajući pouke i poruke koje nam je u bezgraničnim količinama slala Zrinska gora.

Kako su rasli i stasavali naši mali prijatelji rasla je i njihovo spoznavanje okoliša i ljubav za njega. Mi odrasli vraćali smo tako dio svoga duga prirodi što nam ga je ona darivala s punim povjerenjem. A mi odrasli okupljali smo se i organizirali u udruzi „Dječji istraživalački centar (DIC) Petrinjčica” , planinarskim i izviđačkim družinama i klubovima, udrugama „Put kestena” i „Zrinska gora” … Monografiji Zrinska gora – regionalni park prilažemo naša svjedočenja o druženju prirode i mladih i naš glas ZA za zaštitu Zrinske gore. Naš je glas možda slabašan ali to je najviše što mi u ovoj dobi možemo dati. No, došli smo do trenutka kada toj prirodi treba naša pomoć. Traži nas samo malo ljubavi, pažnje i brige za svu ljepotu koju nam je nesebično dijelila. Vapaj uslišavamo široka srca. To potvrđuju stotine ovih fotografija koje želimo u dobroj vjeri podijeliti s vama. Neka one podsjećaju na naše dobre želje i akcije. Naši mali posjetitelji i istraživači Zrinske gore danas su odrasli ljudi.

U susretima pozdravljaju nas izdaleka sa širokim osmijehom i riječima kako im je bilo lijepo družiti se s našom Gorom i kako su mnogo naučili!

OKRUGLI STOL „IZVAN UČIONICE – PRIMJERI DOBRE PRAKSE“
OD DIC-a DO VRATA ZRINSKE GORE


Udruga za zaštitu prirodnih, povijesnih i kulturnih vrijednosti i gospodarski razvoj regije Banovine Zrinska gora iz Petrinje organizirala je krajem listopada 2021. godine Okrugli stol na temu „Izvan učionice – primjeri dobre prakse“.
Bila je to prilika i mjesto podsjećanja na 15-godišnja uspješnu praksu organiziranog izvanškolskog odgojno-obrazovnog rada u petrinjskom kraju u prirodi, izvornoj stvarnosti.


Početci prvog i trećeg desetljeća 21. stoljeća po mnogo čemu ostavili su snažne tragove u životu petrinjskoga kraja, dijela naše Banovine. Kao što biva, u svakome životu ima dobrih i loših zbivanja, ovdje ćemo naglasiti samo dvije pozitive, i to na putu gradnje skladnoga života čovjeka i prirode.
Mnogo je riječi na to potrošeno i mnogo vode proteklo, a uvijek su bila teška vremena i bilo je „prioritetnijih“ stvari. Time se događanja kojima svjedočimo to vrijednija.

Godine 2001./2002., nedugo po završetku domovinskog rata, u liječenju mnogih rana i stradanja, iznjedrio se pedagoški projekt „Kako vratiti učenje, život i radost u ratom stradali kraj“. Projekt je ubrzo izrastao u „Udrugu za izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje djece i mladih“, koja osniva Dječji istraživalački centar, s najvećom podrškom prosvjetnih djelatnika svih profila, te tadašnje Visoke učiteljske škole“ Petrinja. Stara, ratom oštećena i neupotrebljiva zgrada nekadašnje male seoske škole, obnovljena je donacijama dobrih ljudi više europskih država, postavši tako nukleus okupljanja djece i mladih i njihovih novih domaćina, mještana obližnjih sela, prije svega Prnjavora Čuntićkog, Hrvatskog Čuntića, Dragotinaca i Jabukovca.

Petnaestak godina pohodile su tisuće djece, ali i starijih, ovaj svoj Centar, tražeći prvo proljetno cvijeće i ispraćajući zadnji jesenji suhi list, slušali zvukove rječice Petrinjčice i upoznavali „stanovnike“ njezinih voda, obala i riječnoga dna, razgovarali s mještanima i svjedočili njihovim radovima s proljeća do kasne jeseni, istraživali život šume u svim godišnjim dobima …, slušali „razgovore“ ptica, čekali izlazak Sunca u rano jutro i ispraćali ga na počinak u prvom sutonu …
U svome su Centru učili i iz zbirki leptira, biljaka, okamina i kostura, a mikroskopima dokučivali običnim okom  nevidljivi život i njegove tragove.
Mještani su se radovali dolasku svake skupine svojih mladih gostiju, njihovoj graji i razigranosti, „pomlađujući“ se kratkotrajnim sjećanje na svoje djetinjstvo.
Porastom broja posjetitelja i širenjem sadržaja aktivnosti, ojačala je svijest starijih – ovu prirodu valja pod hitno zaštititi. Gotovo netaknutu izvornu stvarnost s brojnim i vrijednim vrstama i primjercima biljnih i životinjskih jedinki, vrlo rijetkih i visoko zaštićenih, mora se sačuvati.

Za 10.obljetnicu Dječjeg istraživalačkog centra izdana je publikacija koju možete pregledati pdf) klikom na sliku naslovnice publikacije ispod:

Osniva se   “Zrinska gora” – Udruga  za  zaštitu  prirodnih,  povijesnih  i  kulturnih vrijednosti i gospodarski  razvoj regije Banovine.

Ugledna skupina autora, od osnovnoškolskih učitelja do sveučilišnih profesora i znanstvenika drugih područja publicirala je 2010. godine Zbornik radova „Zrinska gora – regionalni park prirode. Argumentirano i dokumentirano na svjetlo dana podastrli su najvažnije značajke daleke povijesti do današnjih dana te bogatstvo prirode toga pitomog kraja.
Godine 2020. i 2021. su druga prijelomnica u bitkama za ekologiju i zaštitu Zrinske gore. Iako pod pritiskom najava pandemije covida 19, a potom i njezina izbijanja, a posebice katastrofalnog potresa na području Petrinje i drugog djela Banovine, bitka za zaštitu Zrinske gore ulazi u finalnu fazu.
Uporno i višegodišnje nastojanje više čimbenika, među kojima i Udruge Zrinska gora, rezultira izradu Stručne podloge za zaštitu područja „Zrinska gora“ u kategoriji regionalnog parka, koju je izradio Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva I održivog razvoja Republike Hrvatske.
Na samom početku 2020. godine promovirana je Monografija „Zrinska gora – regionalni park“, drugi zbornik, koja s deset godina starijim Zbornikom predstavlja nedjeljivu cjelinu.
Završni čin donošenja odluke o Regionalnom parku, usporen je mnogim, u ovom trenutku najprioritetnijem poslu – obnovi i sanaciji šteta od potresa. No, odgovarajuće odluka je neizbježna i na vidiku.

U ovakvom okružju, sredinom 2021. godine, na tragu prethodnog, Grad Petrinja otvara novoizgrađeni objekt „Ekološki centar – Vrata Zrinske gore“ u Prnjavoru Čuntićkom, što ga je s 85 posto sredstava financirala Europska unija.

Vrata Zrinske gore postat će istinsko stjecište i sjecište inicijativa i akcija, novo učenja, radosti i života, koji će oplemeniti ovaj dio Banovine.
Tom zadatku usmjerene su i poruke Okruglog stola „Izvan učionice – primjeri dobra prakse“, kada je pedesetak pedagoških praktičara i znanstvenika, od vrtića do fakulteta, prezentacijom svojih radova, utemeljenih na primjerima dobre prakse poslalo poruku: Neka Vrata Zrinske gore budu otvorena za protok i procvat ovog kraja domovine nam Hrvatske, ali i protok poruka koje nam šalje Zrinska gora, koja traži našu pomoć.

Okrugli stol je potvrdio uspješnu praksu, posvjedočili su svi sudionici. Naglasili su broj od 25 tisuća posjetitelja tadašnjem Dječjem centru, gotovo 100 subjekata koji su inicirali posjete, većina po nekoliko puta,  te dvije tisuće voditelja i pratitelja koji su provodili programe.

Primjeri dobre prakse, prezentirani na skupu bili su tako poticaj intenziviranja sličnih programa u novom „Ekološkom centru – Vrata Zrinske gore“.

Klikom na poveznice možete preuzeti PowerPoint prezentacije Udruge, sljedećih tema:

ZRINSKA GORA – REGIONALNI PARK I MLADI

VODE – LIVADE – ŠUME

RASTEMO I UČIMO IGROM, RADOM I ISTRAŽIVANJEM

RAD LJUDI, TRADICIJA I SJEĆANJA

ZDRAVLJE – SPORT – REKREACIJE – IZVIĐAŠTVO/SKAUTIZAM

Pregledajte neke od prezentacija sudionika stručnog skupa (PDF):

IVANA ŠVRAGULJA, mag. prim. educ. OŠ M. Lovraka, Petrinja

VESNA PEREKOVIĆ BUČAR, dipl. ing. Srednja škola Petrinja

MLADEN KUČINIĆ, prof. dr. sc.

IVANA MATIJEVIĆ, prof, DV Sisak

ANABELA KUNERT, mag. praescc. educ, DV Petrinja

BRANKA ŠULC, dipl. uč. OŠ Remete Zagreb

IGOR ŽILIĆ, mag. prim. educ. OŠ Ludina/Izv. odred Petrinja

SRNA JENKO MIHOLIĆ, doc. dr. sc. Učiteljski fakultet Zagreb

MARINA VILENICA, doc. dr. sc. Učiteljski fakultet Zagreb

SNJEŽANA ZUBER, mag. prim. educ. OŠ 22. lipnja Sisak

SLAVEN LIČINA, DOČASNIK OSRH, Udruga Zrinska gora

FILIP I ANA MAROHNIĆ, dipl. uč. RN, IV OŠ Bjelovar/OŠ Ivanska

ZDENKO BRAIČIĆ, prof. dr. sc. Učiteljski fakultet Zagreb

VANJA LIČINA, prof. Ekonomska škola Sisak

VIŠNJA KOVAČ VEZMAROVIĆ, dipl. ing. Gimnazija Sisak

PINA ŽILIĆ, mag. prim. educ. OŠ Ludina

ŠEHEREZADA TALIĆ ŠAINI, dipl. ing. Srednja škola Petrinja

PATRICIA BAKONJI, mag. prim. educ. OŠ I. Kukuljevića Sisak (VIDEO)

VEDRAN KELEMEN, mag. prim. educ.OŠ Lipik

VERONIKA BERNIĆ, mag. rehab. educ. OŠ D. Tadijanovića Petrinja

SANJA BASTA, mag. prim. educ. OŠ 22. lipnja Sisak; DIANA MESIĆ, mag. prim. educ. OŠ Viktorovac Sisak (VIDEO)

SANDA KOLAKOVIĆ, mag. prim. educ. OŠ M. Lovraka Petrinja (video zapis “Dinosaur pisanice)