Rak rana obnove Petrinje – bez rokova

Udruga građana Petrinjsko proljeće na svojoj službenoj facebook stranici je objavila ovaj sadržaj koji prenosimo u cijelosti:

Dragi građani i članovi Građanske inicijative Petrinjsko proljeće.

U petak 19.11.2021. u 10.30h održan je sastanak između predstavnika Inicijative Petrinjsko proljeće (PP) i predstavnika Ministarstva kulture i medija (MKiM). Od strane PP na sastanku su sudjelovale Lea Kızılkaya i Drinka Mažić dok su sa strane MKiK sudjelovali dr. sc. Ivica Poljičak, državni tajnik za kulturu i dr. sc. Ivana Miletić Čakširan, pročelnica Konzervatorskog odjela u Sisku pri Min. Kulture.Tokom sastanka razgovaralo se o raznim pitanjima:

1. **ROKOVI: : U Programu cjelovite obnove KPC Grada Petrinje ne navodi se niti jedan rok! Sve je opisno definirano: u kratkom vremenu, uskoro, kratkoročno, kad bude, kad se provede itd. Rokovi za završetak kratkoročnih mjera, prelazak na srednjoročne i dugoročne?

Odgovor dr. sc. Ivana Miletić Čakširan, državni tajnik Ivica Poljičak Kada se u javnosti ide s nekim točnim vremenskim rokom, to ispada vrlo nezahvalno za onoga koji daje taj rok jer se rokovi najčešće probijaju iz razloga koje je njima kao Min.kulture nemoguće kontrolirati – od samog početka jednog projekta do njegove realizacije uključen je niz čimbenika (proces iskaza interesa, proces javne nabave, odabir izvođača, kašnjenje izvođača, nedolazak na gradilište izvođača, nedostatak materijala, nemogućnost nabave materijala, itd) i samo ako jedan od njih zakaže nastupa kašnjenje. Naveden je primjer izvedbe zaštitnih krovišta na kući u Nazorovoj gdje izvođač nije došao na gradilište u petak (četvrtak je bio neradni) – na telefonski poziv izvođač odgovara da materijal nije stigao. I tu dolazi do probijanja roka (da je rok postavljen).dr. sc. Ivana Miletić Čakširan navodi da se nastojalo sve završiti do kraja listopada, izvedba stabilizacije i postave zaštitnih krovišta, završiti proces hitnih mjera, no i sama je razočarana tim kašnjenjem i nemogućnosti djelovanja na isto.dr. sc. Ivica Poljičak iznio je kako je plan za početak konkretne obnove u proljeće. Do tada bi Središnji ured za obnovu trebao raspisati natječaje za iskaz interesa, natječaje za izradu projektne dokumentacije, odabir izvođača. Središnji ured je tijelo koje provodi obnovu povijesnih zgrada unutar zaštićene cjeline Petrinje – njih 128 objekata.

2. **KVALIFICIRANI IZVOĐAČI – za obnovu Kulturno povijesne cjeline (KPC). Da li ima interesa od strane kvalificiranih izvođača koji su specijalizirani za rad na obnovi kulturne baštine? Koliko? Pomoć iz inozemstva?

Odgovordr. sc. Ivana Miletić Čakširan i dr. sc. Ivica Poljičak: U postupku dosadašnjih natječaja za izbor izvođača za izvođenje radova na mjerama hitnih sanacija interes kvalificiranih izvođača je bio dobar. Navodi da se na natječaj za rad na mjerama sanacije na zgradi Srednje škole u Gundulićevoj javilo 2 izvođača, od kojeg je odabran 1 (i to lokalni) i radovi su u završnoj fazi (popravak krovišta, uklanjanja nestabilnih konstrukcija iz unutrašnjosti zgrade i vijencu). Interes lokalnih i drugih tvrtki postoji i to je dobar pokazatelj za sve daljnje korake u obnovi.Činjenica je da je dosta radne snage iz Hrvatske u građevinskom sektoru otišlo izvan Hrvatske, a kod nas je priljev stranih radnika. U svakom slučaju, izvođača za sada ima – pogotovo iz razloga jer se natječaje i u postupku izvođenja radova mogu grupirati i formirati udruženja, zadruge, odnos izvođač-podizvođač i sl.

3. **OBNOVA PRIORITETA – Tko odlučuje o tome što su prioriteti? Je li u ovih godinu napravljen projekt za cjelovitu obnovu bilo koje zgrade KPC? Kada započinje obnova u pravom smislu? Uloga u jedinica lokalne samouprave u obnovi?

Odgovor: Prioritet obnove kao takvi nisu definirani. Za sada je pokrenut postupak iskaza interesa za izradu projekata za obiteljske kuće. Uskoro će se pokrenuti i za zgrade drugih vrsta namjene. Pretpostavljamo da će projektna dokumentacija za obnovu prije biti gotova prije za objekte koji su pretrpjeli manje štete nego tamo gdje su objekti u potpunosti uklonjeni, tako da bi obnova za manje oštećene zgrade trebala prije započeti i prije biti dovršena. Trenutno nije gotov niti jedan projekt za cjelovitu obnovu, Središnji državni ured za obnovu pod vodstvo g. Hanžeka je prije cca tri tjedna objavio natječaj za iskaz interesa za izradu projektne dokumentacije, nakon čega slijedi nekoliko koraka – natječaj za izradu projektne dokumentacije, izbor projektanta, natječaj za izvođače, itd. a sve u skladu sa Zakonom od graditeljstvu, Zakonom o obnovi, Zakonom o javnog nabavi. Nadaju se prvim počecima cjelovite obnove u proljeće. Lokalna uprava trenutno ima ulogu aktivnog sudjelovanja (kao vlasnik) u postupku pokretanja obnove zgrade gradskog poglavarstva u Gundulićevoj, a nadalje je njihova uloga značajna u prijedlozima za definiranje i planiranje novih (praznih) gradskih vizura, namjene budućih izgrađenih objekata iz KPC, prijedloga u suradnji s građanima za nove sadržaje i sl.

4. **SREDSTVA – iz Fonda solidarnosti EU? Povučena ili ne povučena? Ako jesu, do kada je rok za njihovo ‘trošenje’? Sto će se financirati iz njih? 640mil kn je procjena obnove kulturnih dobara od toga 440mil u SMŽ, hoćemo uspjeti to ‘skupiti’?

Odgovor:Ovo pitanje je pod direktnom ingerencijom Ministarstva financija. Ono što se može konkretno zaključiti jest da je isplaćen predujam – a da se čeka konačna odluka EU i kada se ona donese, počinje teći rok od 18 mjeseci. Prema riječima g. Poljička ova sredstva iz Fonda solidarnosti su prvotno namijenjena za hitne slučajeve u periodu odmah nakon potresa – smještaj ljudi, kontejnere, hranu, hitne sanacije i sl. no vezano i za konstruktivnu obnovu kulturne baštine. Cjelovita obnova financirati će se iz drugih izvora financiranja na čemu se također intenzivno radi.

5. Možete li **GARANTIRATI da će na ovaj način obnovljene građevine biti sigurne kad se ponovi potres za 50 ili 150 godina? Jeste li svjesni koliku odgovornost imate prema našoj djeci, prema našoj unučadi provodeći “sanaciju” uništenih građevina koje će godinama propadati dok se konačno ne krene u obnovu?

Odgovor:Na svim zgradama i objektima koji spadaju pod zaštićenu KPC prilikom cjelovite obnove primjenjivat će se moderne tehnologije i sustavi protupotresne otpornosti. Konkretno, ako je na nekom objektu uklonjen prvi kat, a za prizemlje je procijenjeno da nije oštećeno u toj mjeri da je nužna razgradnja, zgrada se obnavlja na postojećem prizemlju koje se protupotresno ojačava primjenom suvremenih metoda. Iz toga razloga nema razloga za sumnje u sigurnost.

Obnova zgrade Srednje škole Petrinja?

Odgovor: Radovi na mjerama hitne sanacije na zgradi Srednje škole u Gundulićevoj su završeni (popravak krovišta, uklanjanja nestabilnih konstrukcija iz unutrašnjosti zgrade, na zabatima i vijencu). Nadaju se da bi ova zgrada KPC mogla biti jedna od prvih zgrada na kojoj će početi cjelovita konstrukcijska obnova. Obnova zgrade Doma kulture?

Odgovor: Nije pojedinačno zaštićeno kulturno dobro, i na njoj nije potrebno provoditi mjere hitne intervencije – obnova zgrade ide u redovni postupak cjelovite obnove preko Središnjeg ureda za obnovu (natječaj, javna nabava, odabir projektanta, izvođača …)

Glazbeni paviljon u Parku:?

Odgovor: Grad Petrinja pokrenuo je postupak izrade projektne dokumentacije za paviljon. Ovisno o procjeni stanja primijenit će se model obnove. Preliminarna izvješća upućuju na nužnu razgradnju. No, treba pričekati dokumentaciju. Ovakve vrste objekata nisu u planu za obnovu prema Zakonu o obnovi, no naći će se drugi izvori. Obnovu paviljona moguće je prijaviti na redovni natječaj Ministarstva kulture i medija.

NAZOROVA ulica: problem s vlasnicima nekretnina u Nazorovoj, zašto ne daju suglasnosti, zašto im se ne omogući ono što traže – garancija da će primjenom kratkoročnih mjera biti zaštićen ostatak nekretnine/u kojem roku/projekt/izvođač – u skladu sa građevinskom strukom?

Odgovor: U Nazorovoj ulici broj 2 potrebno je ukloniti dio građevine, na Nazorovoj 4 provesti mjere zaštite, a u Nazorovoj 6 nužan je veći zahvat na krovištu i provedba mjera zaštite na krovištu. Dan je odgovor kako je s vlasnicima pričano s više strana na više načina i trenutno rješenje ovog problema nemaju. Nije pronađeno rješenje koji bi bilo prihvatljivo i zakonski za obje strane. Svima je u interesu riješiti cijeli potez Nazorove ulice.

Trg Hrv.branitelja/Petrinjka ?- prema programu je dio KPC (nije zaštićeno kulturno dobro) – planovi za taj prazan prostor?

Odgovor: Ingerencija Grada (u dogovoru s državom), GUP, prostorno planiranje, prijedlozi građana, potencijalni investitori – što se tiče Min. kulture ne postoje ograničenja u smislu načina gradnje, korištenih materijala i sl. (osim katnosti)

Zgrada doma za psihički oboljele(elaborat obnove je pripremljen u kolovozu)?

Odgovor: Nije u nadležnosti Min. kulture jer nije dio KPC. Adresa djelovanja je SMŽ.

Postavljena su i neka direktna pitanja članova građanske inicijative Petrinjsko proljeće za dr. sc. Ivana Miletić Čakširan:

1) Imaju li i dalje i zašto konzervatori pravo veta na rušenje pojedine zgrade ako su svi vlasnici suglasni za rušenje te postoji elaborat o istome?

Odgovor dr. sc. Ivana Miletić Čakširan U danima neposredno nakon potresa na terenu su bili statičari koji su brzinskim pregledima i fotografijama objekata (u neke se ni nije ulazilo zbog moguće opasnosti i konstantnih naknadnih potresa) te su nekim objektima koji su dio KPC dodijelili etiketu ‘za rušenje’, crvene oznake i X-eve, te su u skladu s tim prvim procjenama izrađeni elaborati o uklanjanju (takozvani brzi postupak uklanjanja) od strane projektanata koji nisu iz Petrinje, nego Splita, Rijeke itd. – te ne znaju koje su posebnosti i važnost očuvanja pojedine zgrade koja je dio KPC. Naknadnim pregledima objekata od strane stručnih timova Min.kulture utvrđeno je da se neke zgrade stvarno moraju razgraditi, no za neke je utvrđeno da se mogu očuvati i obnoviti (modeli obnove opisani su u Programu), te takve zgrade idu u redovan postupak obnove i proceduru. Početni elaborati o uklanjanju su zbog toga nevažeći i zamijenjeni su elaboratima o sanaciji/obnovi. Način postupanja mora biti stručno argumentiran i ministarstvo kulture je tijelo koje je u svojoj nadležnosti provjeravalo argumente i zakonitost predloženih postupaka, Procjenu postupanja određuju stručnjaci, te vlasnik ne može inzistirati na uklanjanju ukoliko to nije zakonski i stručno utemeljeno.

2) Zašto se plaćaju astronomske cifre (800 tisuća kuna za ojačavanje zgrade Lucije) kada se realno nova i čvršća zgrada može napraviti za upola manje novaca? Kome se pogoduje i zašto? Pa samo osiguravanje zgrade suda je koštalo preko milijun kuna.

Odgovor dr. sc. Ivana Miletić Čakširan Zgrada Lucije je jedna od 3 zgrade u SMŽ koja ima izrazito vrijedno pročelje iz kulturno povijesnog stajališta koje je moguće očuvati. Stoga se provode mjere stabilizacije pročelja što je prvi korak kako bi se mogla realizirati razgradnja ostatka objekta. Pročelje će se suvremenim metodama ojačati i uklopiti u novoizgrađeni objekt. Stabilizacija ovog pročelja je zahtjevan zahvat.Stabilizacija zgrade suda realizirana je u dogovoru s Ministarstvom pravosuđa.G. Poljičak ističe da su troškovnici sanacije i mjera transparentni i objavljeni na stranicama Ministarstva kulture i medija.

3) Jedno direktno i osobno pitanje. Imate li vi gospodo djecu koja žive U Petrinji? Ako imate, mislite li da će njima biti bitno je li ova ili ona zgrada iz klasicizma ili neobarokna? Mojoj mislim da ne. Kome ćete graditi i obnavljati kulturnu baštinu 2030. ili kasnije kada ovdje nikog neće biti?

Dr. sc. Ivana Miletić Čakširan istaknula je važnost očuvanja kulturno povijesne cjeline, zbog sve djece, pa tako i djece onoga tko je uputio pitanje – kulturno povijesna baština je dio tradicije i identiteta nacije, potrebno ju je očuvati upravo zbog educiranja mladih i novih generacija pripadnosti, gradu, tradiciji… Kaže kao svi mi volimo putovati i slikati se pored važnih i lijepih zgrada, povijesnih građevina – da je taj ‘element’ potrebno očuvati i u Petrinji.

Pričali smo i o sljedećim temama: – Kome se vlasnik nekretnine koja je dio KPC može obratiti kako bi saznao status/napredak/stanje obnove svoje nekretnine? (nekim vlasnicima koji su ujedno i poslovni subjekti su potrebni dokumenti o stanju obnove kako bi se mogli prijaviti na razne natječaje za unaprjeđenje poslovanja)Središnjem uredu za obnovu- Što je s nekretninama iz KPC koje su državnom vlasništvu, a bile su zapuštene i napuštene i prije potresa, da li će se one obnavljati s ‘istom važnošću’ i kakva će im biti namjena?

Te nekretnine su također u postupku obnove, nisu ‘izgubile’ na važnosti jer su prije bile nekorištene. Bit će obnavljane – a za njihovu namjenu možemo mi kao građani, Grad i sl. državi predložiti sadržaje koje bismo htjeli, koji u Petrinji nedostaju i sl.

Tražili smo konačno i stručno objašnjenje zašto su na nekim mjestima ostavljeni poduprti portali, zidovi i sl. (hotel, vinarija, kuća Heinz, dm…).

Pročelja nekih zgrada očuvana su iz više razloga, ostavljanja elementa povijesne zgrade u prostoru, zbog samog postupka projektiranja, načina obnove i financiranja iste. U samoj obnovi ukoliko je moguće će se reintegrirati.

-Naknadno smo još zatražili i objašnjenje načina obnove za objekte koji su dio kulturno – povijesne cjeline, u smislu kvadrature – prvotnim Zakonom o obnovi za STAMBENE objekte koji su dio KPC bila je predviđena obnova kao i za ostale stambene objekte; početnih 35m2 plus 10m2 za svakog člana koji stanuje na adresi, što donosi novi Zakon o obnovi? Da li će se obnova kulturno zaštićenih dobara realizirati 1 prema 1?

Hvala na odgovorima ma koliko oni (ne)zadovoljavajući bili.