moje S

postala je moje stopalo
lijevo
ono kojim upijam zemlju
njime hvatam ravnotežu
i zrak
tu je sigurna
ja sam siguran
oplemenjen za život
produžila ga je
ona zna
kako mi srce u peti lupa
kako se spušta
u njezine dlanove
tu plačem sakriven pred svijetom
nisam sam
postala je moje stopalo
moje sigurno sidro

Boba