Održana 5. sjednica Gradskog vijeća grada Petrinje

Održana 5. sjednica Gradskog vijeća grada Petrinje na kojoj su usvojene sljedeće točke;
01 Izvješće Mandatne komisije.

 1. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća o radu Savjeta mladih Grada Petrinje za 2020. godinu.
 2. Izbor Savjeta mladih Grada Petrinje.
 3. Prijedlog Odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za financije i proračun.
 4. Prijedlog Odluke o razrješenju i izboru članova Odbora za urbanizam.
 5. Prijedlog Odluke izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Petrinje.
 6. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa rada i Financijskog plana POU Hrvatski dom Petrinja za 2022. godinu.
 7. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana Gradske knjižnice i čitaonice Petrinja za 2022. godinu.
 8. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg plana i programa rada za pedagošku godinu 2021./2022. i Financijskog plana Dječjeg vrtića Petrinjčica Petrinja za 2022. godinu.
 9. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa rada i Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Grada Petrinje za 2022. godinu
 10. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa rada i Financijskog plana Vatrogasne zajednice
  Grada Petrinje za 2022. godinu.
 11. Prijedlog Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju i razvoju civilnog društva Grada Petrinje za 2022. godinu.
 12. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Petrinje za 2022. godinu.
 13. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Petrinje za 2022. godinu.
 14. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Petrinje za 2022. godinu.
 15. Prijedlog Odluke o financijskoj potpori za novorođenu djecu u 2022. godini.
 16. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Petrinje za 2022. godinu.
 17. Prijedlog Odluke o određivanju deficitarnih zanimanja za akademsku 2021/2022. godinu.
 18. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana rada i Financijskog plana Javne ustanove PETRA – Petrinjske razvojne agencije za 2022. godinu i Projekcije plana za 2023. i 2024. godinu.
 19. Prijedlog Programa poticanja gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Petrinje za 2022. godinu.
 20. Prijedlog Plana utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području Grada Petrinje u 2022. godini.
 21. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu.
 22. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Petrinje.
 23. Prijedlog Program građenja komunalne infrastrukture na području Grada Petrinjeza
  2022.godinu.
 24. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Petrinje za
 25. godinu.
 26. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana rada Privrede d.o.o. Petrinja za 2022. godinu (dio koji se financira iz gradskog proračuna).
 27. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana rada komunalnih i drugih djelatnosti na području
  Grada Petrinje komunalnog poduzeća Komunalac Petrinja d.o.o. Petrinja za 2022. godinu.
 28. Prijedlog Programa rada i Financijskog plana Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada
  Petrinje za 2022. godinu.
 29. Prijedlog Programa rada i Financijskog plana Vijeća srpske nacionalne manjine Grada
  Petrinje za 2022. godinu.
 30. Prijedlog Programa utroška sredstava doprinosa za šume za 2022. godinu.
 31. Prijedlog Odluke o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnih godina.
 32. Prijedlog Proračuna Grada Petrinje za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu.
 33. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Petrinje za 2022. godinu.
 34. Prijedlog Odluke o usvajanju izvješća o javnom savjetovanju u postupku donošenja Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na
  području Grada Petrinje.
 35. Prijedlog Zaključka o usvajanju informacije o dvogodišnjoj izmjeni Intervencijskog plana Grada Petrinje.
 36. Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi (nerazvrstana cesta).
  Točke dnevnog reda koje nisu prošle i poslane su na doradu su sljedeće;
 37. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa rada i Financijskog plana Javne ustanove Centar za šljivu i kesten za 2022. godinu.
 38. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana i Programa rada i Financijskog plana Turističke
  zajednice Grada Petrinje za 2022. godinu.
 39. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana rada trgovačkog društva Poslovne zone Petrinja d.o.o. za 2022. godinu.
 40. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa održavanja gradske imovine trgovačkog društva Poslovne zone Petrinja d.o.o. u 2022. godini.
  Točka dnevnog reda koja je skinuta i o kojoj se nije raspravljalo;
 41. Prijedlog Odluke o imenovanju mosta na rijeci Petrinjčici.
 • izvješćuje: Robert Polanščak, predsjednik Odbora za imenovanje ulica i trgova