Hrvatska ima veliku priliku da postane “meka budućnosti

Autor:Dejan Kovač

U 2020. nešto više od četvrtine BDP-a EU-a ostvarila je Njemačka (25.1%), zatim Francuska (17.2%) i Italija (12.3%). Za usporedbu Hrvatska je doprinjela sa (0.4%). Za budućnost EU izuzetno je važno kakve će ekonomske politike provoditi ove 3 top države jer čine više od 54% BDPa cijele EU.U 2020. bruto domaći proizvod (BDP) EU iznosio je oko 13 400 milijardi eura u tekućim cijenama.

Realno gledano, BDP EU-a 2020. bio je 7,6% veći od razine prije deset godina. Međutim, realni BDP bio je 5,9% niži od svoje razine u 2019.; bio je to prvi pad BDP-a EU-a od 2009., kada je BDP pao za 4,3% u odnosu na 2008. godinu.Za Hrvatsku je izuzetno bitno kakve će politike provoditi pogotovo Njemačka iItaija jer su naši najznačajniji vanjskotrgovinski partneri i drže oko 1/3 naše vanjskotrgovinske razmjene. Isto tako turizam o kojem ovisi veliki % BDPa – ovisi o dolascima turista iz ove dvije zemlje jer se nalaze u top 5.

Hrvatska ima veliku priliku da postane “meka budućnosti” kroz poticanje high-tech razvoja, zelene ekonomije kroz obnovljive izvore energije, ali i poticanje proizvodnje i uporabe el. automobila. Jedna važna komponenta koja će u narednih 10 godina imati izuzetan rast je tzv. “zdravstveni turizam”. U zadnjih 5 godina veliki broj umirovljenika i osoba sa zdravstvenim tegobama želi ovakav vid turizma više nego standardni tip turizma. Sa ulaskom u Schengen ovo otvara ogromne prilike za Hrvatsku i da konačno produžimo turističku sezonu na cijelu godinu.