Tijekom 2021. godine u okviru projekta Virtualni arheološki krajolici Podunavlja (Danube’s Archaeological eLandscapes) razvijena je strategija Održiva turistička vrijednost kroz digitalizaciju arheološke baštine.

Glavni cilj projekta Virtualni arheološki krajolici Podunavlja (Virtual archaeological landscapes of the Danube region), koji se provodi i u sklopu Interreg programa transnacionalne suradnje V-B Dunav 2014-2020 te je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj je povećanje vidljivosti kulturne baštine na regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini, a posebice arheoloških krajolika dunavske regije čineći ih privlačnijima za integraciju u turističku ponudu regije. Radi postizanja tog cilja tijekom cijelog projekta primjenjuju se nove tehnologije.

U okviru projekta strategiju su prihvatili partneri iz deset zemalja podunavske regije, pa tako i Arheološki muzej u Zagrebu. Strategija pristupa temi arheološke baštine s arheološkog, društvenog i tehnološkog stajališta. Primjenom SWOT analize, koje su provele radne skupine, definirani su glavni izazovi u sektoru koji su doveli do razvoja dvije glavne strateške jedinice. Prva se jedinica fokusira na radne procese od arheološkog otkrića do virtualne vizualizacije, a druga na potencijal arheološke baštine u digitalnom svijetu. Kako bi se podržala daljnja prilagodba i razvoj novih tehnologija u sektoru arheologije, zaključni dio strategije čini 12 preporuka za dionike baštine. Prihvaćeni su popisi prioriteta za provedbu preporuka na nacionalnoj razini za svaku zemlju sudionicu.

Virtualni arheološki krajolici Podunavlja imaju za cilj podržati jednu od najvećih mreža velikih institucija s arheološkim zbirkama i znanjem, no uz to se i usmjeravaju na dugoročnu kampanju unakrsnog promicanja arheološke kulturne baštine. Stoga će se kroz partnerstvo nastaviti rad projekta Iron-Age-Danube – finalista nagrade RegioStars2018 – promicanjem nove Staze željeznog doba Podunavlja (eng. Iron Age Danube Route), koja je certificirana kao kulturna staza Vijeća Europe. Ovaj projekt, s ciljem povećanja dostupnosti i privlačnosti arheološkog krajolika, istražuje potencijal koncepta virtualnih krajolika koji arheološke krajolike i arheologiju krajolika podiže na sljedeću razinu.

Staza željeznog doba Podunavlja / foto: izvor AMZ

U 21. stoljeću arheološki se krajolici sve više razvijaju prema krajolicima digitalnih podataka. Digitalizacija arheoloških podataka na lokaciji tijekom iskapanja i u muzejima, ali i u uredima za zaštitu baštine stvara digitalnu zrcalnu sliku dunavske regije, čineći njezinu arheološku baštinu sve dostupnijom.

U isto vrijeme sve više živimo u digitalnom krajoliku koji je oblikovan protokom informacija i oblacima podataka, a koji nastanjuju virtualne zajednice i digitalna plemena. Projekt Virtualni arheološki krajolici Podunavlja spaja te krajolike, promičući arheološke krajolike Dunava primjenom alata i resursa koji potječu iz digitalnog krajolika. Projekt tako stvara virtualne arheološke krajolike Podunavlja kako bi okupio istraživače i publiku iz svih zemljopisnih i institucionalnih krajolika radi dijeljenja znanja o našoj arheološkoj prošlosti i uživanja u njemu. Temelj za to čine osmišljena strategija i preporuke za primjenu digitalnih tehnologija u vizualizaciji arheološke baštine.

Strategija Održiva turistička vrijednost kroz digitalizaciju arheološke baštine: