Pogledaj sve je bijelo – zima je

Autor:Miroslav Šantek

Petrinja. 27.12.2021.