Više slobode = bolji život!

Autor:Dejan Kovač

Hrvatska je po ekonomskim slobodama na 63.6 (veći broj znači više slobode), te je uz bok sa BiH 62.9 i Bjelorusija 61. Ispred nas su Srbija 67.2, Rumunjska 69.5 i Bugarska 70.4. Za usporedbu Njemačka je 72.5 i Austrija 73.9.
Ekonomske slobode koreliraju snažno sa općim blagostanjem, BDP per capita, boljim zdravstvenim i obrazovnim sustavom, većom stopom inovacija i demokratičnijim vladama.
No, zašto je to tako?
Država nije efikasna u alociranju sredstava iz prostog razloga jer funkcija države bi trebala biti samo “porezni servis”. Mi plaćamo poreze da bi uživali javna dobra. Javna dobra su dobra koja u većini slučajeva zbog svoje specifičnosti imaju monopole, duopoole ili oligopole na pojedine industrije – vodovod, el. struja, odvoz smeća, itd.
Čim vam manji broj entiteta na strani ponude i potražnje može utjecati na cijene i količine na tržištu onda ne dolazimo do efikasne tzv. ekvilibrijske cijene i količine već djelujemo suboptimalno, te samim time se smanjuje opće blagostanje.
Nastojanje homo vulgaris politike je da kontrolira što veći broj resursa na strani države, jer je cilj održavanje moći. Inteligentna politika, što se može vidjeti u razvijenim zemljama, zadržava minimum pod državnom kontrolom, te ostatak prepušta efikasnosti tržišta.
U globalnoj ekonomiji gdje nam konkurencija dolazi sa drugih krajeva svijeta, suludo je misliti da “lokal-patriotski” orijetnirani političari sa našom niskom razinom ekonomske snage mogu konkurirati ikome…
Potrebno je liberalizirati većinu tržišta u Hrvatskoj i maknuti državni utjecaj u ekonomiji. Posebno je potrebno mijenjati percepciju da oni to “rade zbog nas” i čuvaju Hrvatsku. Gospodo, ne čuvate nikog osim svojih džepova. Oslobodite Hrvatsku od okova.