Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja Grada Petrinje za dodjelu financijskih sredstava udrugama u 2022. godini

Na službenoj web stranici Grada Petrinje možete pronaći sve detalje. Kliknite na ovaj link.