Pčelari – kako do dodatnih sredstava

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja se bave pčelama imaju nekoliko mogućnosti osigurati si dodatna sredstva za svoje gospodarstvo.
Nacionalna sredstva
Nacionalni pčelarski program za razdoblje od 2020. do 2022. godine (NPP) donesen je na osnovi zakona o poljoprivredi, uredbi Europskog parlamenta i vijeća te Provedbene uredbe komisije (EU)
Mjere koje se provode tijekom odvijanja Pčelarskog programa su:

 1. Tehnička pomoć pčelarima i organizacijama pčelara;
 2. Suzbijanje štetnika i bolesti pčela, naročito varooze;
 3. Racionalizacija troškova selećeg pčelarenja;
 4. Mjere za potporu laboratorija za analizu pčelinjih proizvoda s ciljem potpore pčelarima da svoje proizvode plasiraju na tržište i povećaju njihovu vrijednost;
 5. Mjere kojima se podupire obnova pčelinjeg fonda u Uniji;
 6. Suradnja sa specijaliziranim tijelima za provedbu programa primijenjenih istraživanja u području pčelarstva i pčelarskih proizvoda;
 7. Praćenje tržišta;
 8. Poboljšanje kvalitete proizvoda s ciljem iskorištavanja potencijala proizvoda na tržištu.
  Za provedbu NPP je zaduženo Ministarstvo poljoprivrede uz pomoć Hrvatskog pčelarskog saveza koji zatim sve distribuira Pčelarskim udrugama.
  Trenutno su otvoreni natječaji iz mjera ruralnog razvoja
 • Natječaj 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava – maksimalni iznos potpore 15.000,00 EUR
 • Natječaj 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima – maksimalni iznos potpore 50.000,00 EUR
 • Natječaj 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala – obnova poljoprivrednog potencijala narušenog potresima
 • 1.1.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava – Visina javne potpore po projektu iznosi 113.278,50 HRK
  Svaki pojedinačni natječaj ima svoje specifičnosti te je stoga dobro obratiti ne zaposlenicima u Ministarstvu poljoprivrede ili razvojnim agencijama gdje se može dobiti više informacija i pomoć oko prijave na natječaje.
  U Ministarstvu poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede pčelari mogu dobiti informacije vezane za izravna plaćanja koja mogu ostvariti, primarno moraju biti upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Poljoprivredno zemljište koje je predmet izravne potpore mora biti upisano u ARKOD sustav, a sva stoka (košnice) evidentirana u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ). Temeljem toga moguće je po košnici u kontinentalnoj Hrvatskoj dobiti 511,00 kn potpore.
  Nadalje Sisačko moslavačka županija i Grad Petrinja su donesle Programe potpore za razvoj poljoprivrede na području koje pokrivaju. Temeljem donesenih Programa će biti raspisani Javni pozivi.
  Nakon što Grad Petrinja u drugom kvartalu 2022. godine raspiše Javni poziv Obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja se bave pčelarstvom mogu se javiti na slijedeće mjere
 • Poticanje razvoja postojećih poduzetnika i poljoprivrednika
 • Sufinanciranje osiguranja poljoprivredne proizvodnje
 • Poticanje ekološke poljoprivrede
 • Sufinanciranje edukacije poljoprivrednika
  Svi zainteresirani se i prije objave poziva mogu javiti u Upravni odjel nadležan za poljoprivredu u Gradu Petrinji.