JAVNI POZIV UDRUGE SVE za NJU

za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade VAM za 2021. godinu

Nagrada Vesna Andrijević Matovac – VAM osnovana je 2011. u spomen na osnivačicu i prvu predsjednicu SVE za NJU. Dosad je dodijeljena deset puta pojedincima za njihov doprinos u promicanju prevencije raka i skrbi za onkološke bolesnike. U nastavku je tekst javnog poziva, a iz Udruge pozivamo: „Osvrnite se oko sebe i sigurno ćete naći barem jednu osobu koja može biti kandidat za Nagradu. Pokažite na taj način da cijenite njezine napore, geste i dobra djela.“

Udruga žena oboljelih i liječenih od raka SVE za NJU odlukom Upravnog odbora Udruge osniva i proglašava otvoreni poziv za dodjelu jedanaeste nagrade VAM. Nagrada se dodjeljuje u spomen na jednu od osnivačica i prvu predsjednicu udruge doc. dr. sc. Vesnu Andrijević Matovac.

Nagrada VAM dodjeljuje se od 2011. godine jednoj osobi, državljanki/državljanu Republike Hrvatske koja je tijekom 2021. godine svojim osobnim djelovanjem značajno pridonijela afirmaciji borbe protiv raka u svojoj zajednici, afirmaciji prevencije zloćudnih bolesti ili podizanju kvalitete života žena oboljelih od raka u svojoj zajednici. Nagradom se naglašava važnost osobnog i pojedinačnog doprinosa kroz pomaganje ženama oboljelima od raka i njihovim obiteljima, te kroz podizanje svijesti o važnosti borbe protiv raka u javnosti i zaštitu onkoloških bolesnika. Uvažavajući okolnosti pandemije COVID-19 za jedanaestu Nagradu se može predložiti fizička i pravna osoba te se uzima u obzir i briga o onkološkim bolesnicima u pandemiji.

Kriteriji za dodjelu Nagrade VAM-a su:

 • osobni doprinos u afirmaciji borbe protiv raka, senzibiliziranju javnosti i podizanju svijesti o važnosti prevencije na lokalnoj ili nacionalnoj razini, ili
 • posebno uspješno djelovanje u neposrednom pružanju podrške ili organizaciji pružanja podrške ženama oboljelima od raka ili njihovim obiteljima te senzibiliziranju javnosti za probleme koje susreću žene oboljele od raka u svim segmentima života, ili
 • značajni rezultati u podizanju kvalitete života žena oboljelih od raka s gospodarskog, psihosocijalnog, humanitarnog, znanstvenog ili drugog stajališta
 • osobito zalaganje za brigu o onkološkim bolesnicama i bolesnicima u doba pandemije COVID-19
 • iznimna gesta u odnosu na jednu ili više oboljelih žena koja upućuje na izrazitu humanost i potiče druge na dobra djela.

Prijedlog za dodjelu Nagrade VAM mogu podnositi državljani Republike Hrvatske, fizičke osobe, organizacije civilnog društva, tijela mjesne samouprave, tijela državne vlasti, ustanove, trgovačka društva, stručna društva, vjerske zajednice i duge pravne osobe.

Prijedlog, odnosno kandidatura, za dodjelu Nagrade VAM-a mora sadržavati:

 • ime, prezime i adresu kandidatkinje ili kandidata,
 • kratki životopis (ako predlagatelj ima osnovne informacije),
 • obrazloženje prijedloga
 • dokumentaciju u pisanom ili elektronskom obliku (ako je predlagatelj ima) i
 • osnovne osobne podatke i kontakte predlagatelja (fizičke ili pravne osobe).

Prijedlog mora potpisati predlagatelj, ako je predlagatelj fizička osoba. Ako je podnositelj pravna osoba, prijedlog treba potpisati ovlaštena osoba. Ako se prijedlog šalje elektronskim putem, potpisani prijedlog treba biti skeniran.

Rok za podnošenje prijedloga za Nagradu VAM za 2021. godinu je do 15. veljače 2022. Nepotpuni prijedlozi i prijedlozi podneseni nakon isteka roka neće se razmatrati. Izbor nagrađenog vrši Upravni odbor Udruge između pristiglih prijedloga koji udovoljavaju uvjetima Javnog poziva.

U slučaju da nema valjanih prijedloga koji udovoljavaju propozicijama Javnog poziva, Nagrada će se dodijeliti na temelju odluke i po izboru Upravnog odbora Udruge.

Prijedlog je potrebno poslati do 15. veljače 2022. godine putem elektroničke pošte na info@svezanju.hr ili poštom naslovljeno na:

Udruga žena oboljelih i liječenih od raka SVE za NJU

Kneza Mislava 10/1

10000 Zagreb

Na kuverti i/ili naslovu e-mail poruke molimo naznačite „Nagrada VAM za 2021.“

Udruga SVE za NJU raspisuje javni poziv oglašavanjem na svojim medijima te isti šalje javnim medijima radi obavještavanja šire javnosti.

Postupak izbora:

 • Upravni odbor Udruge razmatra valjanost pristiglih ponuda,
 • Upravni odbor Udruge prikuplja dodatne podatke o kandidatima i donosi odluku; Odluka Upravnog odbora je konačna,
 • Upravni odbor zadržava pravo na diskreciju u odnosu na davanje informacija o drugim kandidatima,
 • datumu i mjestu i načinu svečane dodjele Nagrade VAM za 2021. Udruga će obavijestiti javnost putem svojih medija.

Sukladno Odluci Upravnog odbora SVE za NJU Nagrada VAM se sastoji od statue koja ostaje u trajnom vlasništvu nagrađene/og i novčanog dijela.

Dr. Almenka Balenović, predsjednica Udruge