Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi SMŽ za 2022. godinu

Na temelju čl. 4 Pravilnika o financiranju programa Javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ broj 31/21) Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport, mlade i civilno društvo Sisačko-moslavačke županije, 17. siječnja 2022. godine objavljuje:

  • JAVNI POZIV za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2022. godine

NAPOMENA:
Nakon ispunjavanje on-line prijavnice sukladno uputama prijavitelj je dužan ispisati prijavnicu na papir, vlastoručno potpisati, staviti žig i sa ostalim priloženim dokumentima poslati na adresu (u zasebnoj koverti svaku prijavu) u natječajnom roku (30 dana)

online prijava
  • Svu dokumentaciju možete preuzeti na sljedećoj poveznici

Poziv je otvoren od 17. siječnja 2022. do 16. veljače 2022.