Poziv na iskaz interesa za obavljanje usluge izrade projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu zgrada oštećenih u potresu

Poštovani,

pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na iskaz interesa za obavljanje usluga izrade projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu zgrada oštećenih u potresu koje su pojedinačno kulturno dobro kao i visoko valoriziranih zgrada unutar granica zaštićene kulturno-povijesne cjeline Grada Petrinje (sukladno dolje navedenom popisu zgrada).

Projektna dokumentacija radi se sukladno Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (“Narodne novine” br. 102/20., 10/21., 117/21.), Programu cjelovite obnove kulturno-povijesne cjeline Grada Petrinje nakon potresa 2020. i Odluci o donošenju Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (“Narodne novine” br. 137/21.).

Dostava podataka traži se u svrhu angažiranja gospodarskih subjekata za navedene usluge.

Zainteresirane gospodarske subjekte molimo da upišu podatke na obrazac koji se nalazi u privitku i dostave na adresu e-pošte: kulturnabastina@petrinja.hr.

Popis zgrada:

1. LJUDEVITA GAJA 8; kč. br. 168, zk.ul. 2251, kč. br. 1963, Posjedovni list: 6657, k.o. Petrinja; Z-1601

2. TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1, kč. br. 565, zk.ul. 906, kč. br. 1978, Posjedovni list: 6858, k.o. Petrinja; Z-812

3. TRG DR. FRANJE TUĐMANA 2; kč. br. 564/1K, zk.ul. 483, kč. br. 411/1, zk.ul. 7209, kč. br. 1981/1, Posjedovni list: 5710, kč. br. 1980/1 Posjedovni list: 8254, k.o. Petrinja; Z-813

4. STARI MAGISTRAT, TRG DR. FRANJE TUĐMANA 4, kč. br. 563/1K, zk.ul. 9963, kč. br. 1982/2, Posjedovni list: 10624, k.o. Petrinja; Z-814

5. TRG DR. FRANJE TUĐMANA 5, kč. br. 179/K1, zk.ul. 1508, kč. br. 1906/1, Posjedovni list: 2312, k.o. Petrinja; Z-805

6. TRG DR. FRANJE TUĐMANA 6-7, kč. br. 178 zk.ul. 7, kč. br. 177 zk.ul. 10469, kč. br. 1907, Posjedovni list: 468, k.o. Petrinja; Z-806

7. TRG DR. FRANJE TUĐMANA 9, kč. br. 174/1K, zk. ul. 9112, kč. br. 1965/1, Posjedovni list: 7972, k.o. Petrinja; Z-807

8. TRG DR. FRANJE TUĐMANA 10, kč. br. 173/3, zk.ul. 3029, kč. br. 173/1, zk.ul. 10493 kč. br. 1968/2, Posjedovni list: 3187, kč. br. 1968/2, Posjedovni list: 3187, k.o. Petrinja; Z-808

9. TRG DR. FRANJE TUĐMANA 11, kč. br. 172, zk.ul. 9755, kč. br. 392/A, zk.ul. 9755, k.č.br. 1970, Posjedovni list: 8032, k.o. Petrinja; Z-809

10. TRG DR. FRANJE TUĐMANA 13, kč. br. 34/3, zk. ul. 486, kč. br. 34/3 zk. ul. 6813, kč. br. 196/3, Posjedovni list: 3492, k.o. Petrinja; Z-810

11. TRG DR. FRANJE TUĐMANA 14, kč. br. 33 zk.ul. 1911, kč. br. 33 zk.ul.4029, kč. br. 195, Posjedovni list: 10703, 19774*, k.o. Petrinja; Z-811

12. VLADIMIRA NAZORA 3, kč. br. 5834/2 zk.ul. 10325, kč. br. 182/1 zk.ul. 12540 kč. br. 1898, Posjedovni list: 3180, k.o. Petrinja; Z- 798

13. VLADIMIRA NAZORA 5, kč. br. 183, zk.ul. 1814, k.č. 1900, Posjedovni list: 520, k.o. Petrinja; Z-799

14. VLADIMIRA NAZORA 7, kč. br. 184/K, zk.ul. 13, kč. br. 1889, Posjedovni list: br 173, k.o. Petrinja; Z-800

15. VLADIMIRA NAZORA 8 , kč. br. 560, zk.ul. 3239, kč. br. 1988/2, Posjedovni list: 1069, k.o. Petrinja; Z-801

16. VLADIMIRA NAZORA 9, kč. br. 185 zk.ul. 14, kč. br. 408, zk.ul. 14, k.č. 1888, Posjedovni list: 9811, k.o. Petrinja; Z-802

17. VLADIMIRA NAZORA 10, kč. br. 559/1K,  zk.ul. 9345, kč. br. 1989/1, Posjedovni list: 7483, k.o. Petrinja; Z-803

18. V. NAZORA 15, kč. br. 310, zk. ul. 2375, kč. br. 1861/1, Posjedovni list 730, k.o. Petrinja; Z-2122

19. UL. IVANA GUNDULIĆA 1, kč. br. K 566, zk.ul. 10088, kč. br. 1976, Posjedovni list: 10481, k.o. Petrinja; Z-1599

20. GRADSKA VIJEĆNICA, UL. IVANA GUNDULIĆA 2, kč. br. 567, zk.ul. 3904, kč. br. 2088/1, Posjedovni list: 8032, k.o. Petrinja; Z-796

21. UL. MATIJE GUPCA 23, kč. br. 665/3K, zk.ul. 3524, kč. br. 665/1K, zk. ul. 577, kč. br. 2184/1 Posjedovni list: 140, kč. br. 2184/2 Posjedovni list: 8633, k.o. Petrinja; Z-797

22. GRADSKA MUNJARA – UPRAVNA ZGRADA, M. Gupca 21, kč.br. 666, zk. ul. 10465, kč. br. 2157/1, Posjedovni list: 10079, k.o. Petrinja; Z-1598

23. GRADSKA MUNJARA – Zgrade pogona; Šetalište Kajetana Knežića 1; kč. br. 5900/3 zk. ul. 12304, kč. br. 2157/3, Posjedovni list: 9991, k.o. Petrinja; Z-1598

24. STARA KLAONICA “GAVRILOVIĆ”, Ul. Antuna Mihanovića 16a, kč. br. 12/2K, zk.ul. 3657, kč. br. 165/2, Posjedovni list: 10327, 10328, k.o. Petrinja; Z-1594

25. ARTURA TURKULINA 7, kč. br. 194/1 K zk.ul.1317, kč. br. 1894 Posjedovni list 3180, k.o. Petrinja; Z-2122

26. ARTURA TURKULINA 9, kč. br. 195, kč. br. 380/1 zk. ul. 1254, kč. br.1915, Posjedovni list 8217, k.o. Petrinja; Z-2122

Icon

Obrazac za iskaz interesa

1 file(s) 12.43 KB