Nastavlja se subvencioniranje autobusnog prijevoza redovnih studenata

Grad Petrinja će subvencionirati autobusni prijevoz redovitih studenata s područja Grada Petrinje u visini 25% od iznosa cijene kupljene autobusne karte, na relaciji Petrinja- Sisak i Petrinja – Zagreb. Trajanje subvencije odnosi se na razdoblje od 1. veljače 2022. godine do 31. srpnja 2022. godine.Pravo iz ove Odluke, studenti ostvaruju kupnjom mjesečne, polumjesečne ili dnevne – karnet (do deset komada) autobusne karte na blagajni prijevoznika, a prilikom kupnje karte dužni su priložiti kopiju osobne iskaznice i potvrdu fakulteta o statusu redovnog studenta.

Grad Petrinja i autobusni prijevoznici zaključit će ugovor o subvencioniranju autobusnog prijevoza redovitih studenata temeljem kojeg će Grad Petrinja preuzeti obvezu subvencioniranja.Sredstva za realizaciju osigurat će se iz Proračuna Grada Petrinje za 2022. godinu, Program 1604, A 160404, pozicija 1698, 372 Subvencije prijevoza studenata, a na temelju ispostavljenog računa od strane prijevoznika studenata, objavljeno je danas na službenoj stranici Grada Petrinje (www.petrinja.hr), na poveznici:https://petrinja.hr/…/odluka-o-subvencioniranju…/