Hamed Bangoura / foto: screenshot YouTube

Hamed Bangoura:

Građana je sve manje, platežna moć je sve manja, cijene divljaju i nastavit će divljati. Država mora hitno intervenirati u dugove ovršenih i blokiranih građana otkupom istih prema pravilima koja vrijede za lihvarske agencije i kojima u najmanju ruku treba zabraniti djelovanje. Idu vremena koja će, ako se ovo ne napravi, stvoriti samo još veći broj od trenutnih cca 250.000 ovršenih i blokiranih građana i 1,2 milijuna kojima prijeti rizik od siromaštva. Malo je poznato da je Njemačka intervenirala u dugove svojih građana par puta od II svjetskog rata kako bi stvorila uvjete da ih financijski opismeni, kroz reprogram zaposli na javnim radovima, a i raznim beneficijama nagradi one koji su pošteno plaćali svoje obaveze i plaćaju ih.

Svi instrumenti za napraviti ovako nešto su na strani države. Ako se ne napravi ovaj reset odmah i sada, nastavit će bujati crno tržište i siva ekonomija, a broj onih koji će se naći u nemogućnosti pokrivanja svojih dugova bit će samo još veći. Bez građana koji će si moći priuštiti osnovne potrepštine i poduzetnici su osuđeni na lagano umiranje, a bez uplata u državni proračun s osnova rada, zaduživanja za isplate mirovina će se samo povećavati i tako u krug. Ponovit ću geslo: “Građani prije ekonomije i profita jer ako nema građana, nema ni ekonomije ni profita.” Ne mogu sad ovdje pisati elaborate, ali ako ikoga od medija i aktualne političare zanima kako to napraviti da vuk bude sit i ovce na broju, stojim na raspolaganju.

Napomena: Sadržaj prenesen s facebook stranice autora.