Snimljeno usput, u prolazu!

Petrinja, 1. veljače 2022.