“Otvoreno pismo sa Banovine” Luce Gašpar Šako

OTVORENO PISMO VLADI RH, STOŽERU CIVILNE ZAŠTITE za otklanjanje posljedica potresa, DRŽAVNOM INSPEKTORATU

Poštovani,

Ponukana svim objavama od strane državne, županijske i gradske vlasti te Stožera civilne zaštite vezano za njihove aktivnosti na obnovi u Sisačko moslavačkoj županiji, osjećam dužnost i obvezu osvrnuti se na napisano i uputiti vam ovaj dopis.

Kako ne vidimo izlaza iz „začaranog kruga“ u kojeg ste doveli stanovništvo naše županije moramo žurno i javno poslati vam ove zahtjeve. Ne dajete nam nikakvu drugu alternativu jer sve što ste do sada izrekli, obećali, najavili ništa se nije započelo i vaša djela su nevidljiva.

Da bi se uopće ubrzala obnova i da bi svi objekti sa zelenim i žutim naljepnicama bili riješeni u što kraćem roku ZAHTJEVAMO da se svim zelenim objektima ODMAH isplati minimalno po 25 000 kn, a žutim po 200 000 kn kako bi mogli napraviti samoobnovu.

Objekti sa crvenim naljepnicama moraju biti ODMAH I SAD uklonjeni, posebno onim obiteljima kojima donatori žele graditi domove, a takvih ima dosta. Sustav ih ignorira, iscrpljuje i sve radi da se odustane. Poznajem nekoliko takvih primjera i građani su očajni. Ishodili su svu dokumentaciju, potrošili ne male financijske iznose na sve te silne elaborate, procjene, i tko zna što. Neki dobili i rješenja za uklanjanje objekata ali još ništa. Uopće ih nema na skorim popisima. Ima i obitelji sa više djece ali uzalud. Očito je cilj da odustanu i odu odavde.

Znači od države samo traže da im se ukloni postojeći objekt, isti ne smiju sami ukloniti jer će platiti kaznu od nekih desetak tisuća eura.

Građani se užasno boje izići javno imenom i prezimenom, reći što se događa. Boje se da tek tada ništa neće dobiti i ostvariti svoja prava. Svi redom ponavljaju da sve više razmišljaju da odustanu i odu. Vama je očito to cilj.

Pričate o gradnji mjesecima i navodno su počeli sad graditi dvije obiteljske kuće, jednu u Selima i drugu u Lekeniku. Građani Banovine s pravim se pitaju kakvi su to prioriteti. Uz dužno poštovanje obiteljima kojima se gradi ali ono što smo vidjeli u medijima je obitelj ,muž i žena, bez djece. Svima treba dom ali koji su to kriteriji i zar se ne kreće s gradnjom npr Petrinja, Glina tamo gdje se najviše stradalo kako bi se ljudima vratila neka nada.

Odmah i sad tražimo transparentnost, da se znaju kriteriji, da se objavi sve javno, gdje se gradi, što, po kojoj cijeni, i na osnovu kojih kriterija je odabir.

Tražimo da se javno objave troškovi svih uklonjenih objekata, svih objekata na kojima su izvršeni popravci, izvođači radova, kriteriji po kojima je vršen odabir.

Ovo što sad radite nema veze sa mozgom. To što nam prezentirate da ste do sad obnovili/završili 1503 objekata i da se radi na 958 je jedno veliko NIŠTA.

Zašto? Zato što je ukupno zelenih objekata 33 850, pa kada izračunamo znači nisu još riješili niti 5% od ukupnog broja što je poražavajuće jer na tim objektima rade se isključivo dimnjaci i zabatni zidovi.

Imali smo priliku vidjeti čak i u medijima na koji način i kojom kvalitetom se to radi, a nitko nije odgovarao za nestručnost. Iako je struka rekla da se ne smiju zidati dimnjaci već moraju biti inox ili tako neka kvaliteta. U praksi vidimo da se izvođači radova čak koriste starom ciglom koja je od postojećih dimnjaka i zidaju „nove“, tako isto i zabatne zidove. Sad se iz vašeg popisa vidi da ima objekata na kojima uopće nje bilo radova, a „izvođačima“ isplaćeno bez potpisanog troškovnika ili bilo čega. POGODOVANJE, POGOVDOVANJE, KRIMINAL, KORUPCIJA, sve što imamo od obnove.

Pored toga se zahtijevaju silni elaborati za rušenje, pa za zidanje novih, pa nadzor, a čemu sve to „samo da cijena radova doseže i do 50 000 kn. Lijepo vlasnicima isplatiti sredstva i neka sami rade. Poslije se može izvršiti kontrola i kvaliteta uloženog i ovlaštena osoba pregleda i izda „potvrdu“.

Svima su vam puna usta DEMOGRAFIJE, revitalizacije, zadržavanja stanovništva na Banovini i cijeloj SMŽ. Odgovorno tvrdim da je to jedna velika LAŽ.

To ništa nije novo obzirom da nas lažete za sve ali ljudi to ne vide ili ne žele vidjeti. Moja dužnost je govoriti o tome i upozoravati.

Građani koji imaju nekretnine sa crvenom naljepnicom javljaju mi da zaprimaju pozive od strane Ureda za obnovu/APN-a/resornog ministarstva te im se nudi nekretnina na području RH u državnom vlasništvu u zamjenu da državi prepišu postojeću nekretninu i ne traže obnovu. Zanimljivo da oni nikad neće moći biti vlasnici nekretnine ako prihvate vašu ponudu jer to poslije njihove smrti ponovno pripada državi. Tako isto i stanovi u stambenim zgradama koje navodno krećete graditi.

U početku se nudila raseljena Slavonija i područja koja nisu razvijena i naseljena. Sada se nudi npr. Opatija, Zadar i slične destinacije jer ljudima primamljivo zvuči nekretnina na moru. Je li to poticaj Vlade da zadrži lokalno stanovništvo, to je ta revitalizacija, ulaganje???

Zahtijevamo da se od strane Vlade RH donese Odluka kojom će se nove nekretnine u ili zamjenske gdje ljudi pristaju na zamjenu crvenog objekta odmah prepisujete novim vlasnicima. Ne da se dogodi da desetljećima bivaju vaši „zarobljenici“ kao što se još uvijek nije ljudima dala darovnica ili otkup nekretnina poslije Domovinskog rata.

Prije nekoliko dana Grad Petrinja objavio je prijedlog kriterija za gradnju objekata. Ajde de, reklo bi se.

Kao prvo nemamo popis apsolutno ničeg, stoga uz sve prethodno, tražimo da se do kraja mjeseca objavi točan popis:

  • koliko obitelji imamo u kontejnerskim smještajima i „raznim nastambama“, ne samo u „kontejnerskim naseljima“ već ukupno, uz prometnice, po dvorištima,
  • koliko predškolske i školske djece imamo u takvim privremenim smještajima,
  • koliko umirovljenika, parova bez djece, samaca, osoba s teškim oboljenjima i osoba s posebnim potrebama, · koliko stanovnika živi bez vode, struje, sanitarnog čvora,
  • točan popis državnih, županijskih i gradskih nekretnina, javno objaviti,
  • hitno ukloniti sve takve objekte koji su opasni i ugrožavaju živote ljudi,
  • povijesne jezgre gradova i općina koje su stradale hitno ukloniti, fasade na pročeljima izgraditi kao što su bila, novom tehnologijom, a objekte graditi nove od temelja,
  • koliko je točno utrošeno novaca za privremene „potpornje“ po centru Petrinje, privremeni krovovi,
  • javno objaviti sve zajmove koje je Vlada RH dala županiji, gradovima i općinama i po kojim uvjetima, koliko je dano bespovratnih sredstava,
  • Sve beskamatne zajmove ODMAH otpisati jer građanima se nije prezentiralo kao zajmovi već je rečeno „Vlada nam je dala“, a onda saznamo da odluke za zajmove nisu bili niti na županijskoj skupštini, niti gradskom vijećima, što je protuzakoniti,

Vlada MORA ODMAH, gradovima Sisak, Glina i Petrinja uplatiti po 50 milijuna kuna kako bi mogli nesmetano i bez opterećenja funkcionirati, aplicirati na za sve nekretnine iz Fonda solidarnosti i svih drugih EU fondova.

Gradovi i općine MORAJU transparentno objaviti sve projekte sa kojima su aplicirali na fondove.

Mi vas više ne molimo već zahtijevamo, prokockali ste naše strpljenje i mi ne vjerujemo vašim obećanjima zato inzistiramo na djelima.

Ovo je samo prvo pismo i zahtjevi. Ukoliko žurno ne postupite u skladu sa istima mi idemo korak dalje jer građani su nas birali i dali nam povjerenje.

U nadi da će te postupiti po zahtjevima do 25. veljače 2022. iščekujemo rezultate provedenog.

S poštovanjem,

Luca Gašpar Šako

Građanka Grada Petrinje
Županijska vijećnica SMŽ
Gradska vijećnica Grada Petrinje
Namjerno članica MOST-a