Županija u Petrinji uložila gotovo 7 milijuna kuna u ceste, plan za 2022. godinu preko 26 milijuna kuna

Sisačko-moslavačka županija preko Županijske uprave za ceste u 2021. godini uložila je gotovo 7 milijuna kuna u županijske i lokalne ceste na području grada Petrinje. Na području od Ž3240 do naselja Jošavica, u suradnji s Gradom Petrinja, izvedena je sanacija kolničkog zastora asfaltiranjem kolnika u vrijednosti preko 574.797,25 kuna (s PDV-om), zatim u mjestu Strašnik izvedeni su radovi sanacije zbog posljedica potresa, vrijednosti 1.121.081,79 kuna (s PDV-om) te sanacija u mjestu Sibić vrijednosti radova 684.524,75 kuna (s PDV-om).

Izvršeni su radovi i u mjestu Donja Bačuga ukupne duljine 3,06 kilometara, vrijednosti 1.388.624,25 kuna (s PDV-om).

Preko 2 milijuna kuna uloženo je u sanaciju kolničkog zastora u mjestu Glinska Poljana, ukupne duljine 4,55 kilometara.

Za 2022. godinu Sisačko-moslavačka županija namjerava nastaviti velike investicije u cestovnu infrastrukturu, u planu su radovi s Gradom Petrinja u Ulici Gromova u Petrinji, ukupne duljine 2,9 kilometara, procijenjene vrijednosti 3 milijuna kuna, Sajmište – Križ Hrastovački, duljine 0,25 kilometara, vrijednosti 400.000 kuna, Novi Farkašić – Vratečko, duljine 3,26 kilometara, vrijednosti 2,5 milijuna kuna, te Mokrice, ukupne duljine 1,3 kilometara, vrijednosti 800.000 kuna.

Osim navedenih gotovo 7 milijuna kuna, Županijska uprava za ceste SMŽ preko Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te Fonda Solidarnosti EU prijavila je 5 cesta, 1 most i 1 klizište na području grada Petrinje, za što je procjenjena vrijednost sanacije gotovo 20 milijuna kuna.

Završene radove na prometnici u Strašniku obišao je sisačko-moslavački župan Ivan Celjak sa suradnicima koji se osvrnuo na ulaganja Županije u cestovnu infrastrukturu:
Naša je obveza omogućiti stanovnicima Sisačko-moslavačke županije neometano prometovanje sigurnim županijskim cestama. Na petrinjskom području vodili smo se prioritetima s terena, sanirane su ceste gdje će se zbog obnove kretati velika mehanizacija i gdje je potrebno što prije život vratiti u normalu. Ulažemo u ceste na području Petrinje i okolnih mjesta i ulagat ćemo i dalje, a već za ovu godinu predvidjeli smo novih 7 milijuna kuna, te smo prijavili i sanaciju dodatnih cesta, mosta i klizišta preko 20 milijuna kuna koja su osigurana uz pomoć Vlade Republike Hrvatske.” – istaknuo je sisačko-moslavački župan Ivan Celjak prilikom obilaska prometnice u Strašniku. 

Nakon radnog obilaska područja Petrinje, župan Ivan Celjak sa suradnicima održao je radni sastanak s gradonačelnicom Magdalenom Komes.