Jedinice lokalne samouprave iz SMŽ objavile su oglase kojima traže radnike/radnice koji će raditi na otklanjanju posljedica uzrokovanih potresom. S istima će se sklapati ugovori na određeno, puno radno vrijeme.

Grad Sisak traži 30 radnika za zasnivanje radnog odnosa u javnim radovima na području Grada Siska. Ugovor se potpisuje na 6 mjeseci, rad je na puno radno vrijeme, a dosadašnje radno iskustvo nije važno.

Tražena razina obrazovanja:

 • Osnovna škola niži razredi
 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine
 • Viša ili prvostupanjska
 • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Kratak opis poslova koji će obavljati izvršitelji programa:

 1. rad na utovaru građevinskog otpada koji se urušio na prometne površine,
 2. poslovi vezani uz održavanje kontejnerskih naselja i naselja montažnih kuća (nadzor nad korištenjem stambenih kontejnera, popravci i poslovi održavanja kontejnera i montažnih kuća, čišćenje sanitarnih čvorova i prostora oko kontejnera i montažnih kuća),
 3. rad u skladištima Crvenog križa i rad na sortiranju donirane robe,
 4. sanacija grobnih spomenika oštećenih uslijed posljedica potresa,
 5. dodatni/pomoćni poslovi vezani uz utovar i istovar građevinskog materijala te dodatni poslovi vezani uz osobe smještene u kontejnerska naselja i naselja montažnih kuća (dostava rublja za pranje Gradskom društvu Crvenog križa Sisak, dostava hrane i ostalih potrepština.

Natječaj je otvoren do 12. travnja, a možete ga pogledati na poveznici: https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=122266099

Općina Sunja zapošljava 10 radnika na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, dosadašnje radno iskustvo nije važno.

Program javnog rada bi se odvijao u svim naseljima na području Općine Sunja.

Tražena razina obrazovanja:

 • Osnovna škola niži razredi
 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

Obavljali bi se sljedeći poslovi:

 1. čišćenje javnih prostora od građevinskog otpada
 2. nasipavanje nerazvrstanih cesta od ostatka građevinskog materijala
 3. rad u skladištima i društvenim domovima

Natječaj je otvoren do 12. travnja, a možete ga pogledati na poveznici: https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=122186114

Općina Hrvatska Dubica traži 8 radnika na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, dosadašnje radno iskustvo nije važno.

Program javnog rada obavljat će se u naseljima Hrvatska Dubica, Cerovljani, Živaja, Baćin i Slabinja.

Tražena razina obrazovanja:

 • Osnovna škola niži razredi
 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

Poslovi koji bi se obavljali:

 1. raščišćavanje ruševina i oštećenja na zgradama
 2. odvoz otpadnog materijala na za to određeno mjesto
 3.  pomoć u obavljanju radova na popravcima i oštećenjima
 4. pomoć ranjivim skupinama stanovništva – djeca, osobe s invaliditetom, bolesni, stari i nemoćni

Natječaj je otvoren do 12. travnja, a možete ga pogledati na poveznici: https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=122250630

Općina Majur traži 8 radnika na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, dosadašnje radno iskustvo nije važno.

Program javnog rada obavljat će se u naseljima Majur, Stubalj, Graboštani, Gornji Hrastovac, Veliko Krčevo, Malo Krčevo, Svinica, Kostrići, Mračaj, Srednja Meminska i Gornja Meminska.

Tražena razina obrazovanja:

 • Osnovna škola niži razredi
 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

Opis poslova:

 1. obilazak terena, pregled stanja te popisivanje potreba stradalima u potresu
 2. raščišćavanje ruševina i oštećenja na objektima
 3. odvoz otpadnog materijala na ta to određeno mjesto
 4. pomoć u obaljvanju radova na popravcima i oštećenjima
 5. pomoć ranjivim supinama stanovništva
 6. djeca, osobe s invaliditetom, bolesni, stari i nemoćni
 7. pomoć u organizaciji osiguravanja hrane i vode za piće, te drugih potrepština
 8. prihvat i distribucija pomoći
 9. prikupljanje podataka i pomoć u vođenju evidencija stradalima u potresu

Natječaj je otvoren do 8. travnja, a možete ga pogledati na poveznici: https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=122179410

Općina Topusko traži 18 radnika na određeno vrijeme (javni radovi), u punom radnom vremenu, dosadašnje radno iskustvo nije važno.

Tražena razina obrazovanja:

 • Osnovna škola niži razredi
 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

Opis poslova:

 1. uklanjanje otpada i građevinskog materijala
 2. daljnja sanacija objekata opće uporabe, društvenih domova, grobalja
 3. daljnja sanacija privatnih objekata, stambenih i gospodarskih
 4. uređenje prostora oko spomenika, zaštićenih objekata kulture i vjerskih objekata
 5. prikupljanje informacija o potrebama na terenu
 6. pomoć kod prikupljanja dokumentacije potrebne za rješavanje pitanja obnove oštećenih objekata i ostvarivanja ostalih prava proisteklih iz potresom izazvane katastrofe
 7. sanacija nerazvrstanih cesta, uklanjanje drveća, iskop kanala na potresom pogođenom području
 8. briga o ugroženim skupinama stanovništva na potresom pogođenom području
 9. pomoć u slučajevima otežanih gospodarskih uvjeta koji ugrožavaju život stanovništva na potresom pogođenom području
 10. pomoć u slučajevima otežanih socijalnih ili zdravstvenih razloga koji ugrožavaju život stanovništva na potresom pogođenom području

Natječaj je otvoren do 7. travnja, a možete ga pogledati na poveznici: https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=122114953