Treba li se ženiti?

Ne vjenčaju se mladi više ko prije! Davne 1967. 82.7% mladih od 25 do 34 godine su živjeli zajedno sa supružnikom, dok u 2021. živi samo 37.5%.
Podaci iako su za SAD, dosta su slični i za ostatak svijeta, uključujući Hrvatsku.
Mladi ne samo da kasnije stupaju u brak, već i općenito manje vide smisao sklapanja bračnih zajednica. Da li je to pitanje manjka preuzimanja odgovornosti, manje kvalitete “spajanja” na bračnom tržištu ili nešto treće?

Zanimljivo da je % mladih koji živi sa roditeljima skočio sa 12.9% na 28.9%, dok je postotak koji živi sam skočio sa 3% na 10.4%.
Naravno mladi se duže školuju danas nego prije 50 godina, no % visoko obrazovanih nije skočio toliko da bi bio glavni razlog ne sklapanja braka. Taj postotak u svijetu je negdje oko 20-30% ovisno o državi.
Jedan faktor koji sigurno ima efekta je da se u istom periodu životni vijek povećao za 10 godina tj. životni ciklus i samim time životne odluke su se pomaknule. No, ako pogledate slijedeću grupu tj. starije od 34 godine – da, % mladih koji stupa u brak se povećao za 10%, ali ni blizu da bi opravdao pad sklapanja braka od 50%.
Postavlja se pitanje – gdje je nestala institucija braka?

Izvor: Facebook stranica Dejan Kovač