340-03/21-02/348
URBROJ: 345-900-564/25-22-20
Sisak 11. 04. 2022.  

Hrvatske ceste d.o.o., Poslovna jedinica Zagreb, Tehnička ispostava Sisak, Lađarska 28c Sisak, na temelju članka 60. Zakona o cestama (N.N. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14.) i Pravilnika o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javne ceste (N.N. 119/07), čl. 3. i čl. 5. donose:

ODLUKU O PREUSMJERAVANJU PROMETA NA PODRUČJU GRADA PETRINJE

 1. Privremeno preusmjeravamo promet na području grada Petrinje, dio državne ceste D30, dionica 103 (Petrinja centar).
 2. Ostaje na snazi zabrana prometa Ulicom V. Nazora u centru Petrinje, temeljem dopisa Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
 3. Promet će se odvijati prema smjerovima:
  • za smjer Glina – Sisak, promet se preusmjerava Gajevom ulicom i Ulicom Andrije Kačića Miošića.
  • za smjer Sisak – Glina, promet se vodi Ulicom Đalskog i Gajevom ulicom.
  • za smjer Glina – Hrvatska Kostajnica, promet se vodi Gajevom ulicom, Ulicom Andrije Kačića Miošića, Turkulinovom i Ulicom S. Radića.
 4. Privremeno zatvaranje ceste i preusmjeravanje prometa bit će na snazi:
  • od 11. 04. 2022. od 12,00h do daljnjeg.
 5. Postavljanje privremene prometne signalizacije izvršit će tvrtka „Ceste Sisak d.o.o.“.
 6. Promet će se regulirati privremenom prometnom signalizacijom, prema projektnoj dokumentaciji: „Prometni elaborat privremene regulacije prometa na području centra Petrinja, uz državnu cestu DC30 i DC37“, broj projekta: TD 23/21, izrađenom od projektanta „Pismorad d.d. Zagreb“.
 7. Izvješćivanje javnosti o privremenoj regulaciji prometa na državnoj cesti DC30 izvršit će „Hrvatske ceste“ d.o.o. putem Hrvatskog auto-kluba.

Obrazloženje

Hrvatske ceste d.o.o., zbog oštećenja zgrada i radova u centru grada Petrinje nastalih uslijed potresa, pristupile su preusmjeravanju prometa kroz centar Petrinje u cilju sigurnog odvijanja prometa.

Na temelju činjeničnog stanja, utvrđeno je da postoje uvjeti u smislu članka 4. stavak 1. alineja 3. Pravilnika o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javne ceste (N.N. 119/07) te je sukladno čl. 9. navedenog Pravilnika odlučeno kao u izreci.

VODITELJ TEHNIČKE ISPOSTAVE

Ivan Kuljiš, ing.građ.