Sisačko-moslavačka županija najavila velike investicije u cestovnu infrastrukturu na područjima gradova i općina

Sisak, 14. travnja 2022. godine – Sisačko-moslavačka županija organizirala je potpisivanje ugovora o zajedničkom financiranju radova na cestovnoj infrastrukturi, između gradova i općina i Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije te informiranje javnosti o daljnjoj dinamici radova.

Uz sisačko-moslavačkog župana Ivana Celjaka, prisustvovao je ravnatelj Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije Stipo Šapina, te predstavnici gradova: gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes, gradonačelnik Hrvatske Kostajnice Dalibor Bišćan, gradonačelnik Gline Ivan Janković, zamjenica gradonačelnika Kutine Ivana Grdić, gradonačelnik Novske Marin Piletić i gradonačelnik Popovače Josip Mišković, kao i predstavnici općina: načelnik općine Martinska Ves, načelnica općine Donji Kukuruzari Lucija Matković, načelnik općine Lipovljani Nikola Horvat, načelnik općine Topusko Ivica Kuzmić, načelnica općine Jasenovac Marija Mačković, načelnica općine Hrvatska Dubica Ružica Karagić, te predstavnici općina Lekenik i Majur.

Ugovore o sufinanciranju, u odnosu 50:50, potpisali su predstavnici jedinica lokalne samouprave i ravnatelj Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije, a ugovori su ranije potpisani i s gradovima Kutina i Novska i Općinom Jasenovac.

Sufinanciranje nije jedini oblik suradnje, naime Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije pomogla je gradovima i općinama u prijavi projekata na Fond solidarnosti u vrijednosti 49,2 milijuna kuna.

„Sisačko-moslavačka županija putem Županijske uprave za ceste u suradnji s gradovima i općinama nastavlja ulaganja u cestovnu infrastrukturu na svom području. Ove godine ćemo u suradnji s gradovima i općinama obnoviti oko 50 km, a iznos koji će biti utrošen za radove je oko 40 milijuna kuna. To nisu jedina ulaganja u cestovnu infrastrukturu naše županije. Kroz program obnove i sanacija obnovit ćemo oko 79 km cesta, 7 mostova, 5 klizišta ukupne vrijednosti oko 97 milijuna kuna. Vlada Republike Hrvatske također ulaže u cestovnu infrastrukturu na području naše županije. Obnovljen je most u Jasenovcu, most u Galdovu u Sisku, u tijeku su radovi na mostu Brest u Petrinji, Mostu Gromova i Stupno u Sisku, a nedavno su počeli i radovi na najvećem cestovnom infrastrukturnom projektu u našoj županiji, a to je dovršetak autoceste, dionice Lekenik-Sisak. Također su u tijeku radovi na mostu preko rijeke Odre i spojne ceste. Važno je ulagati u cestovnu infrastrukturu, važno je omogućiti našim sugrađanima, pogotovo onima koji žive u ruralnom području, što bolju komunikaciju s lokalnim centrima. I ono što je posebno važno za stanovnike Petrinje, nakon Uskrsa krećemo s radovima u Ulici 6. kolovoza, a u lipnju očekujemo početak radova u Ulici Otona Kučere,“ rekao je u ovoj prigodi župan Ivan Celjak.