Jasenovac

Autor: Aleksandar Olujić

Jasenovac, to je sjećanje na desetke tisuća ubijenih čiji je jedini grijeh bio što su bili druge vjere, nacije ili svjetonazora.

Jasenovac, to je više od dvadeset tisuća ubijene djece.

Jasenovac, to je dolina suza.

Jasenovac, to je strašna opomena svima koliko zla može nanijeti mržnja.

Ne zanima me tko je u Jasenovcu bio jučer, tko danas a tko dolazi sutra. Zanima me jesu li svi oni išta naučili tamo!?

Gdje je mala sreća, bljesak stakla,
Lastavičje gnijezdo, iz vrtića dah;
Gdje je kucaj zipke, što se makla,
I na traku sunca zlatni kućni prah?

(Objavljeno na PS-Portalu 2016. godine!)