Foto: ilustracija / Autor fotografije: Zdravko Turkulin

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković je s ravnateljem Uprave za stočarstvo i kvalitetu hrane Zdravkom Baraćem te suradnicima u četvrtak, 5. svibnja 2022. godine, održala sastanak s predstavnicima Središnjeg saveza udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka (SSUUHH), na čelu s predsjednikom Miškom Šklempom.

Sudionici sastanka su pohvalili dosadašnje reakcije resornog Ministarstva, ali i ukazali potrebu za dodatnim potporama kako bi se očuvala opstojnost ove pasmine na području Republike Hrvatske te izbjegla njena potencijalna ugroženost. Također se razgovaralo i o posljedicama učestalih šteta koje nastaju od velikih zvijeri.

U tom kontekstu Ministarstvo će u slijedećim danima napraviti analize te nacrt izmjena postojećeg Programa za sufinanciranje uzgojnih udruženja u stočarstvu, kao i nastojati razmotriti provedbu posebnog sektorskog natječaja kroz Program ruralnog razvoja koji bi obuhvaćao konjogojstvo, ovčarstvo, kozarstvo i sustav krava-tele te bi bio realiziran do kraja godine. Cilj takvog natječaja bi bio osigurati jačanje sektora koji su važni za prehrambenu sigurnost i usko vezani za učinkovito i namjensko raspolaganje krškim pašnjacima. Nadalje, vezano za štete od velikih zvijeri predstavnici Ministarstva su iznijeli mogućnost potpore putem programa male vrijednosti, a aktivno će pomagati i u otklanjanju uzroka šteta.

SSUUHH predstavlja krovni nacionalni središnji savez s ciljem organizacije provedbe uzgoja pasmine konja hrvatski hladnokrvnjak na području Republike Hrvatske, a iduće godine će zabilježiti dvadeset godina postojanja udruženja. Rješenjem Ministarstva poljoprivrede od kraja ožujka ove godine Savez je nositelj odobrenog drugog programa naziva Uzgojni program uzgojnog tipa hrvatski teški konj.